Test numer 19

15 pytań

  REKLAMY


1)  Jeśli sygnalizator z prawej strony jezdni pokazuje sygnał czerwony, to zatrzymanie ma nastąpić:
   za linią zatrzymania,
   na środku drogi poprzecznej,
   przed linią zatrzymania, w razie jej braku - przed sygnalizatorem.

2)  W strefie zamieszkania prędkość jest ograniczona do:
   20 km/h,
   50 km/h,
   40 km/h.

strefa zamieszkania i droga wewnętrzna

3)  Najszybciej zahamujesz przy wykorzystaniu:
   hamulca przedniego,
   dwóch hamulców jednocześnie,
   hamulca tylniego.

4)  Znak ten:
 oznacza, że zbliżamy się do drogi głównej,
 pozwala skręcać na najbliższym skrzyżowaniu w lewo,
 oznacza skrzyżowanie - wlot drogi jednokierunkowej.
wlot drogi jednokierunkowej

5)  Czy rowerzysta może kontynuować jazdę po drodze oznaczonej tym znakiem?
   może, jak ma kartę rowerową co najmniej trzy lata,
   przepisy zabraniają ruchu rowerów po tak oznakowanej drodze,
   tak, jeśli ma prawo jazdy i ukończone 18 lat.
autostrada

6)  Pieszy, idący poboczem poza obszarem zabudowanym, po zmroku:
   musi używać elementów odblaskowych,
   musi iść prawą stroną drogi,
   ma obowiązek nieść latarkę z zapalonym światłem, skierowaną do przodu.

dzieci ubrane w kamizelki odblaskowe

7)  Zabrania się zatrzymywania roweru:
   na chodniku,
   na parkingu w strefie zamieszkania,
   na przejeździe tramwajowym.

8)  Który znak informuje o tym, że masz pierwszeństwo?
 a)
 b)  c)
niebezpieczne zakręty pierwszeństwo na zwężeniu ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

9)  Szczególna ostrożność w ruchu drogowym polega na:
   bardzo powolnej jeździe przez skrzyżowanie,
   przechodzeniu przez jezdnię tylko na przejściach dla pieszych,
   zwiększeniu uwagi i dostosowaniu zachowania do warunków i sytuacji na drodze, w stopniu umożliwiającym odpowiednio szybkie reagowanie.

10)  Znak ten:
   wyznacza przejazd dla rowerzystów,
   uprzedza o miejscu, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
   uprzedza o wzmożonym ruchu rowerzystów, od znaku do najbliższego skrzyżowania.
uwaga rowerzyści

11)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru zalicza się:
   czerwone światło pozycyjne umieszczone z tyłu,
   dwa żółte odblaski umieszczone w kołach roweru,
   czerwony trójkątny odblask umieszczony z tyłu.

12)  W tej sytuacji:
   rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem nr 2,
   kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3,
   rowerzysta musi przepuścić pojazdy silnikowe.

skrzyżowanie równorzędne

13)  Na tym skrzyżowaniu:
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   obowiązuje zasada prawej strony,
   kolejność będzie następująca: 2 - 1 - 3 - 4.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji ostatni pojedzie:
   tramwaj nr 3,
   rowerzysta nr 1,
   samochód nr 2.

skrzyżowanie typu rondo

15)  Przy podejrzeniu złamania nogi należy:
   poruszyć nogą w celu sprawdzenia czy jest złamana,
   sprawdzić zakres ruchów nieprawidłowych,
   unieruchomić nogę.   


Wstecz