Test numer 17

15 pytań

  REKLAMY


1)  Rowerzysta jadący po drodze:
   zawsze może korzystać z jezdni, jeśli będzie jechał bardzo ostrożnie,
   jest obowiązany jechać poboczem, chyba, że nie nadaje się ono do jazdy, albo utrudniało by to ruch pieszych,
   zawsze może korzystać z chodnika, jeśli będzie uważał na pieszych.

2)  Rowerzysta dojeżdżając do skrzyżowania, w pierwszej kolejności stosuje się do:
   poleceń wydawanych przez znajdującego się tam policjanta,
   wyświetlanych sygnałów świetlnych,
   znaków drogowych pionowych.

policjant kieruje ruchem

3)  Który pojazd nie jest włączającym się do ruchu?
   wyjeżdżający z drogi oznaczonej znakiem "STOP",
   wyjeżdżający ze strefy zamieszkania,
   wyjeżdżający z pobocza na jezdnię.

4)  Ten znak oznacza:
   zakaz przejazdu,
   przejazd kolejowy z zaporami,
   zakaz zatrzymywania.
zakaz zatrzymywania

5)  Pieszy widząc ten znak na obszarze zabudowanym:
   ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami na przejściu dla pieszych, w każdej sytuacji,
   może przebiegać po przejściu dla pieszych,
   wchodząc na jezdnię musi upewnić się, czy może przejść bezpiecznie.
przejście dla pieszych

6)  Rowerzyście zabrania się całkowicie:
   jazdy po poboczu,
   czepiania się innych pojazdów,
   jazdy blisko lewej krawędzi jezdni.

dzieci jadą prawidłową lewą stroną jezdni

7)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy m.in.:
   błotnik,
   światło odblaskowe zamocowane w szpychach koła,
   sygnał dźwiękowy.

8)  Który znak ostrzega o utrudnieniu w ruchu?
 a)
 b)  c)
zwężenie dróg droga główna droga jednokierunkowa

  REKLAMY

9)  Kiedy jedziesz po placu (np. parking), gdzie nie ma chodnika i ruch pojazdów i pieszych odbywa się po tej samej powierzchni, to:
   masz jechać powoli i ustępować pierwszeństwa pieszym,
   masz pierwszeństwo przed pieszymi,
   pierwszeństwo nie zostało określone przepisami.

10)  Po minięciu tego znaku:
   do najbliższego skrzyżowania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
   piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami nawet na jezdni,
   nie wolno zatrzymywać się w dowolnym miejscu.
strefa zamieszkania

11)  Odległość między kolumnami rowerzystów:
   nie jest ustalona,
   nie może być mniejsza niż 200 metrów,
   powinna wynosić co najmniej 100 metrów.

12)  W tej sytuacji:
   kierujący powinni stosować się do znaków drogowych,
   rowerzysta pojedzie pierwszy,
   pojazd nr 4 ustępuje wszystkim pierwszeństwa.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

13)  Tutaj kolejność przejazdu jest następująca:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   1 - 3 - 2.

skrzyżowanie ze znakami

14)  W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:
   jedzie jako pierwszy,
   ustępuje tylko pojazdom nr 3 i 4,
   pojedzie ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

15)  Jsteś pierwszą osobą na miejscu wypadku. Co robisz?
   nic, bo udzielanie pomocy nie jest dla dzieci,
   tamuję krwotoki, usztywniam złamane kończyny itp.,
   oznaczam miejsce wypadku, wzywam pomoc.   


Wstecz