Test numer 16

15 pytań

  REKLAMY


1)  Dojeżdżając do przejazdu kolejowego, oraz przejeżdżając przez taki przejazd, rowerzysta musi:
   zawsze włączyć światła, w które wyposażony jest rower,
   zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez tory,
   jechać tak, żeby mógł się zatrzymać w bezpiecznym miejscu gdy nadjeżdża pociąg.

2)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
   na drodze bez pobocza,
   kiedy traktor ciągnie przyczepę,
   przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.
podwójna linia ciągła

3)  W strefie zamieszkania, rowerzysta:
   jest obowiązany ostrzegać wszystkich pieszych przy pomocy sygnału dźwiękowego,
   musi pamiętać, że piesi mają pierwszeństwo nawet na jezdni,
   powinien jeździć z prędkością nie większą niż średnia prędkość pieszych.

4)  Znak ten:
   wyznacza miejsce przejścia dla pieszych,
   ostrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci, lub o bliskości takiego miejsca,
   ostrzega kierującego pojazdem o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
przejście dla pieszych

5)  Znak ten:
   zapewnia pieszemu bezpieczeństwo podczas przechodzenia przez jezdnię w każdej sytuacji,
   dotyczy tylko obszaru zabudowanego,
   wskazuje miejsce, gdzie pieszy powinien (z zachowaniem szczególnej ostrożności) przekraczać jezdnię.
przejście dla pieszych

6)  Kierującemu rowerem w wieku od 10 do 18 roku życia, zabrania się:
   jazdy po chodniku w każdej sytuacji,
   parkowania na chodniku,
   jazdy bez karty rowerowej.
policjant sprawdza kartę rowerową

7)  Rowerzyście, wyprzedzanemu przez inny pojazd, zabrania się:
   zwiększania prędkości w czasie wyprzedzania,
   trzymania kierownicy tylko jedną ręką,
   zwalniania w czasie wyprzedzania.

8)  Który znak oznacza drogę jednokierunkową?
 a)
 b)  c)
nakaz jazdy prosto ustąp pierwszństwa na zwężeniu droga jednokierunkowa

  REKLAMY

9)  Jadąc na tradycyjnej hulajnodze (bez napędu) musisz pamiętać, że:
   możesz jechać taką hulajnogą po ścieżce rowerowej,
   nie wolno Ci korzystać z drogi tylko dla pieszych,
   przez przejście dla pieszych musisz hulajnogę przeprowadzić.

10)  Ten znak zakazu:
   obowiązuje przez całą dobę,
   obowiązuje rowerzystów tylko na obszarze zabudowanym,
   obowiązuje pieszych w godz. od 22.00 do 6.00.
zakaz ruchu w obu kierunkach

11)  Żeby bezpiecznie skręcić na skrzyżowaniu w lewo (po wcześniejszym upewnieniu się, że można), rowerzysta musi:
   zatrzymać się najpierw przy prawej krawędzi jezdni,
   w trakcie wykonywania manewru cały czas sygnalizować lewą ręką,
   na ulicy jednokierunkowej zbliżyć się do lewej krawędzi jezdni.

12)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
   jedzie jako drugi,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie typu rondo

13)  Tutaj rowerzysta z numerem 1:
   jedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 2,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

14)  W tej sytuacji rowerzysta z nr 1:
   jedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
   ustępuje tylko pojazdowi nr 2,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie ze znakami typu T

15)  Jedną z przyczyn niedrożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar wypadku jest:
   utrata przytomności,
   skurcz mięśni powodujących zaciśnięcie szczęk,
   zapadający się na dno gardła język.   


Wstecz