Test numer 14

15 pytań

  REKLAMY


1)  Przy omijaniu rowerzysta jest obowiązany:
   zachować bezpieczny odstęp i w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
   zachować szczególną ostrożność i w razie potrzeby zatrzymać się,
   jechać środkiem jezdni.

2)  Liczba pieszych idących po jezdni w kolumnie obok siebie, nie może przekraczać:
   czterech, a jeśli są to piesi do lat 10 - dwóch,
   czterech również wtedy, gdy są to piesi do lat 10,
   sześciu, a jeśli są to piesi do lat 10 - czterech.

kolumna pieszych

3)  Rowerzysta, który wjeżdża z drogi rowerowej na pobocze:
   ma pierwszeństwo przed znajdującymi się tam rowerzystami,
   włącza się do ruchu,
   ma pierwszeństwo przed pieszymi którzy tam idą.

4)  Ten namalowany na jezdni znak:
   wskazuje miejsce możliwego zatrzymania,
   wyznacza miejsce parkingowe,
   wskazuje miejsce zatrzymania pojazdu.
linia zatrzymania

5)  Rowerzysta, widząc ten znak:
   musi skręcić w lewo przed znakiem,
   może, z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo,
   musi zmienić zajmowany do tej pory pas ruchu.
nakaz skrętu w lewo

6)  W warunkach normalnej przejrzystości powietrza, rowerzysta musi używać świateł podczas jazdy:
   przez całą dobę, w okresie od 1 października do ostatniego dnia lutego,
   przez całą dobę w ciągu całego roku,
   w tunelu.

swiatło pozycyjne z przodu roweru

7)  Rowerzyście zabrania się:
   jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
   jazdy z tylko jednym sprawnie działającym hamulcem,
   wyprzedzania na przejściach dla pieszych, z wyjątkiem przejść o ruchu kierowanym.

8)  Który z tych znaków informuje, że jesteś na drodze głównej?
 a)
 b)  c)
droga główna zakaz wjazdu ustąp pierwszeństwa

  REKLAMY

9)  Podczas jazdy po poboczu rowerzysta może:
   czepiać się innych pojazdów (ułatwia i uprzyjemnia to jazdę),
   jeździć dowolną stroną drogi - jak mu wygodniej,
   używać sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec innych uczestników ruchu drogowego.

10)  Znak ten:
   dotyczy tylko jezdni,
   dotyczy pobocza,
   dotyczy tylko rowerów wielośladowych.
zakaz wjazdu rowerów

11)  Obowiązkowe wyposażenie roweru powinno obejmować:
   lusterko wsteczne,
   z tyłu - jeden czerwony odblask o kształcie innym niż trójkąt, i jedno światło pozycyjne czerwone, które może migać,
   bagażnik.

12)  W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
   1 - 3 - 2,
   2 - 1 - 3,
   2 - 3 - 1.

skrzyżowanie równorzędne typu T z tramwajem

13)  Tutaj rowerzysta z numerem 1:
   jedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 3,
   jedzie ostatni.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   jedzie jako pierwszy,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 2.

skrzyżowanie ze znakami

15)  Najprościej przywrócić do przytomności osobę która zemdlała, można:
   polewając jej głowę i twarz wodą,
   podnosząc i przytrzymując jej nogi w górze,
   uderzając ją mocno kilka razy w policzki.   


Wstecz