Test numer 13

15 pytań

  REKLAMY


1)  Ruch prawostronny obowiązuje:
   wszystkich kierujących pojazdami z wyjątkiem motorowerów i rowerów,
   wszystkich kierujących pojazdami,
   tylko kierujących pojazdami silnikowymi.

2)  Jako uprzywilejowanemu, należy ułatwić przejazd każdemu pojazdowi:
   z napisem "POLICJA",
   Straży Pożarnej,
   wysyłającemu niebieski sygnał błyskowy i sygnał dźwiękowy.

samochód straży pożarnej na sygnałach

3)  Czy rowerzyście wolno zawracać na jezdni jednokierunkowej:
   nie,
   tak, jeżeli nie utrudni to ruchu innym pojazdom,
   tak, jeżeli nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa ruchu.

4)  Znak ten oznacza:
   niebezpieczną zmianę kierunku jazdy,
   nakaz wjazdu na prawą jezdnię,
   nakaz skrętu w prawo przed znakiem.
znak C-1

5)  Znak ten:
   zakazuje wjazdu rowerzystom,
   informuje, że jest to droga dla rowerzystów,
   ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści mogą przejeżdżać przez jezdnię.
uwaga rowerzyści

6)  Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
   żółte światła odblaskowe na kołach,
   dwa sprawne hamulce,
   światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu roweru.

rower

7)  Włączając się do ruchu musisz:
   ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym w ruchu, ale tylko kiedy nadjeżdżają z Twojej prawej strony,
   zachować szczególną ostrożność,
   zasygnalizować zamiar prawą ręką.

8)  Po minięciu którego znaku, trzeba ograniczyć prędkość do 20 km/h?
 a)
 b)  c)
uwaga przejście dla pieszych obszar zabudowany strefa zamieszkania

  REKLAMY

9)  Pierwszą czynnością zanim wykonasz skręt w lewo, jest:
   upewnienie się, czy wolno i czy manewr będzie bezpieczny,
   wyciągnięcie lewej ręki,
   zbliżenie się do środka jezdni.

10)  Znak oznacza:
   wjazd na drogę jednokierunkową,
   obowiązujący kierunek jazdy cały czas prosto,
   nakaz jazdy na wprost przez najbliższe skrzyżowanie.
droga jednokierunkowa

11)  Omijanie to przejeżdżanie obok:
   nie poruszającego się uczestnika ruchu lub przeszkody,
   uczestnika ruchu poruszającego się w przeciwnym kierunku,
   uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

12)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   pojedzie ostatni,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
   musi ustąpić tylko pojazdowi uprzywilejowanemu będącemu w akcji.

skrzyżowanie równorzędne a pojazdem uprzywilejowanym


13)  W tej sytuacji kolejność przejazdu będzie następująca:
   1 - 2 - 3,
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1.

skrzyżowanie ze znakami typu T

14)  W tej sytuacji rowerzesta z numerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
   pojedzie jako pierwszy,
   ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 4.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Pierwsza pomoc w przypadkach oparzeń to:
   gaszenie płonącej odzieży,
   unikanie chłodzenia oparzonej skóry,
   wezwanie na pomoc lekarza.   


Wstecz