Test numer 12

15 pytań

  REKLAMY


1)  Wyprzedzanie z prawej strony innego pojazdu, jest:
   zawsze dozwolone,
   możliwe, ale tylko w określonych warunkach,
   zawsze zabronione.

2)  Zabrania się wyprzedzania:
   jeżeli wyprzedzający może w trakcie tego manewru utrudnić ruch innym pojazdom,
   poza obszarem zabudowanym,
   innego rowerzysty na ścieżce rowerowej.

 wyprzedzanie na podwójnej ciągłej

3)  Rowerzysta powinien w pierwszej kolejności jechać po:
   drodze dla rowerów, po poboczu, po jezdni,
   drodze dla rowerów, po chodniku, po poboczu,
   drodze dla rowerów, po jezdni, po poboczu.

4)  Jeżeli napotkasz taki znak drogowy nakazu, to:
   pierwszeństwo przed rowerzystami mają piesi,
   pierwszeństwo należy do tych, których symbol jest po prawej stronie znaku, zgodnie z regułą prawej strony,
   oznacza to iż ruch pieszych odbywa się po jednej, a ruch rowerzystów po drugiej stronie drogi, zgodnie z rysunkiem na znaku.
droga dla pieszych i rowerzystów

5)  Ten znak drogowy:
   jeśli jest w obrębie skrzyżowania - to dotyczy wszystkich jezdni na tym skrzyżowaniu,
   dotyczy również tramwaju,
   ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

6)  Przejeżdżając przez skrzyżowanie, gdzie ruch jest kierowany, prędkość jazdy należy:
   maksymalnie zmniejszyć,
   dostosować do prędkości innych pojazdów,
   dostosować do prędkości najwolniej jadącego pojazdu.

sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu

7)  Na drodze o dwóch osobnych jezdniach oddzielonych pasem zieleni:
   zawsze jest obowiązek jazdy prawą jezdnią,
   obowiązuje zakaz poruzania się rowerzystów,
   można jechać lewą jezdnią, jeżeli masz zamiar skręcić w lewo.

8)  Który z tych znaków nie należy do znaków informacyjnych?
 a)
 b)  c)
znak D-18 znak C-13 znak D-40

  REKLAMY

9)  Poza obszarem zabudowanym, rowerzysta powinien:
   w miarę możliwości jechać poboczem,
   jechać wyłącznie jezdnią,
   powstrzymać się od wymijania innych.

10)  Ten znak zabrania skręcania w lewo:
   na odcinku drogi od tego znaku, do najbliższego skrzyżowania włącznie,
   tylko na odcinku 100 metrów od miejsca ustawienia tego znaku,
   tylko na najbliższym skrzyżowaniu.
zakaz skrętu w lewo

11)  Czy rowerzysta może przejeżdżać wzdłuż po przejściu dla pieszych:
   tak,
   nie, rower należy przez przejście przeprowadzić,
   tak, ale tylko kiedy na tym przejściu nie ma nikogo.

12)  W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
   3 - 1 - 2,
   3 - 2 - 1,
   2 - 3 - 1.

skrzyżowanie równorzędne z tramwajem

13)  Tutaj kolejność przejazdu będzie następująca:
   1 - 2 - 3,
   3 - 1 - 2,
   1 - 3 - 2.

skrzyżowanie ze znakami typu T

14)  W tej sytuacji, rowerzysta z numerem 1:
   ustępuje wszystkim pojazdom,
   pojedzie jako pierwszy,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

15)  Przy urazach brzucha, poszkodowanego należy ułożyć:
   w pozycji bocznej bezpiecznej,
   na plecach w pozycji wyprostowanej,
   na plecach z podkurczonymi nogami.   


Wstecz