Test numer 11

15 pytań

  REKLAMY


1)  Kierującemu rowerem (innym kierującym też) zabrania się:
   wymijania pojazdów,
   omijania pojazdów, które zatrzymały się w celu przepuszczenia pieszych,
   wyprzedzania pojazdów.

2)  Jeśli klasa wybiera się na wycieczkę rowerową, to:
   kartę rowerową musi mieć każdy uczestnik wycieczki,
   osoby w środku kolumny mogą nie mieć karty rowerowej, ale muszą mieć zgodę rodziców,
   osoby powyżej 15 roku życia, jadąc w kolumnie nie muszą mieć uprawnień do kierowania rowerem.

kolumna rowerzystów

3)  Jazda na hulajnodze elektrycznej jest:
   dozwolona bez żadnych uprawnień dopiero po ukończeniu 18 roku życia,
   zabroniona na chodniku,
   dozwolona w strefie zamieszkania bez żadnych ograniczeń.

4)  Ten znak na drodze o dopuszczalnej prędkości do 50 km/h:
   oznacza że na skrzyżowaniu musisz ustąpić wszystkim pojazdom silnikowym,
   bezwzględnie zabrania wymijania,
   oznacza że jedziesz drogą podporządkowaną.
ustąp pierwszeństwa

5)  Sygnał ten oznacza:
   zakaz wjazdu za sygnalizator,
   zezwolenie na ruch,
   że za chwilę zapali się sygnał zielony.
żółte światło na sygnalizatorze

6)  Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu:
   zwalnia od obowiązku zachowania szczególnej ostrożności,
   jest ważniejsza od poleceń kierującego ruchem,
   pozwala (jak jest miejsce) wyprzedzać na takim skrzyżowaniu.

policjant zezwala na wjazd

7)  O tym, kto pierwszy pojedzie na skrzyżowaniu na którym nie ma żadnych znaków drogowych, decyduje:
   szerokość jezdni po których jadą pojazdy,
   prędkość pojazdu,
   zasada prawej strony.

8)  Który z tych znaków poziomych malowanych na jezdni, nie dotyczy skrzyżowania?
 a)
 b)  c)
linia zatrzymania próg zwalniający napis STOP

  REKLAMY

9)  W strefie zamieszkania:
   dzieci w wieku poniżej 7 lat mogą korzystać z drogi bez jakiejkolwiek opieki,
   pojazdy nie mogą jeździć wolniej niż 20 km/h,
   piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami na całej szerokości drogi (oprócz jezdni).

10)  Widząc te znaki kierujący pojazdem:
   musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym z przeciwka na zwężeniu drogi,
   ma pierwszeństwo na najbliższym skrzyżowaniu,
   ma pierwszeństwo przejazdu na zwężeniu drogi przed pojazdami jadącymi z przeciwka.
pierwszeństwo na zwężeniu

11)  Długość kolumny pieszych nie może przekraczać:
   50 metrów, a między kolumnami nie może być mniej niż 150 metrów,
   50 metrów, a odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 metrów,
   najwyżej 30 metrów, a między kolumnami nie może być mniej niż 50 metrów.

12)  Tutaj kolejność przejazdu będzie następująca:
   3 - 1 - 2,
   2 - 3 - 1,
   3 - 2 - 1.

skrzyżowanie równorzędne

13)  W tej sytuacji rowerzysta:
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem 4,
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 3.

skrzyżowanie ze znakami i tramwajem

14)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa tramwajowi z numerem 2,
   jedzie jako pierwszy,
   ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją i tramwajem

15)  Omdlenie mija najszybciej, gdy poszkodowany:
   leży na boku,
   znajduje się w pozycji półsiedzącej,
   leży na plecach, z uniesionymi nogami.   


Wstecz