Test numer 10

15 pytań

  REKLAMY


1)  Droga to:
   wyłącznie jezdnia z chodnikiem,
   inaczej jezdnia ograniczona krawężnikiem lub poboczem,
   wydzielony pas terenu, składający się z jezdni, pobocza, torowisk, przeznaczony do ruchu pojazdów, a także do ruchu pieszych.

2)  Podczas jazdy rowerem zabrania się:
   spożywania posiłków,
   zdejmowania nóg z pedałów,
   picia napojów.

jedzie bez trzymania nóg na pedałach

3)  Przejeżdżając obok stojącego na przystanku autobusu komunikacji miejskiej, należy:
   obowiązkowo zatrzymać się,
   ograniczyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania się,
   kontynuować jazdę bez względu na sytuację.

4)  Widząc ten znak, należy:
   powstrzymać się od wymijania,
   zachować szczególną ostrożność,
   uważać, ale znak ten nie dotyczy rowerzysty.
niebezpieczny zakręt w prawo

5)  Widząc ten znak, kierujący rowerem:
   jest informowany o zbliżaniu się do zwężenia drogi,
   wie, że zwężenie drogi jest na odcinku o długości 100 metrów,
   po przejechaniu 100 metrów, ma pierwszeństwo przed nadjeżdżającymi z przeciwka.
zwężenie drogi

6)  Żółte światło wyświetlane na sygnalizatorze oznacza, że za chwilę wyświetli się kolor:
   czerwony,
   zielony,
   czerwony z żółtym.

żółte światło na sygnalizatorze

7)  Rower nie musi być wyposażony w:
   przynajmniej jeden sprawnie działający hamulec,
   bagażnik,
   światło pozycyjne z przodu.

8)  Który ze znaków zabrania wjazdu rowerem?
 a)
 b)  c)
zakaz wjazdu rowerem uwaga rowerzyści droga dla rowerów

  REKLAMY

9)  Przejazd dla rowerzystów to:
   droga lub ścieżka oznaczona znakami nakazu,
   skrzyżowanie dróg oznaczone dodatkowo znakami,
   powierzchnia jezdni lub torowiska oznaczona znakami, przeznaczona do przejeżdżania rowerów.

10)  Ten znak oznacza:
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju,
   że rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie dopiero na samym końcu, po przepuszczeniu wszystkich innych pojazdów,
   zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, oraz obowiązek ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą główną.
STOP

11)  Szczególna ostrożność obowiązuje:
   wsystkich kierujących pojazdami przy zmianie kierunku jazdy,
   rowerzystę wyprzedzanego przez inny pojazd,
   pieszych idących wzdłuż jezdni.

12)  Tu kolejność przejazdu będzie następująca:
   2 - 1 - 3,
   2 - 3 - 1,
   3 - 1 - 2.

skrzyżowanie równorzędne


13)  W tej sytuacji rowerzysta:
   pojedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie ze znakami

14)  Tutaj rowerzysta z numerem 1:
   ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
   jedzie jako pierwszy,
   ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.

skrzyżowanie z sygnalizacją

15)  Do opatrzenia krwawiących ran należy zastosować:
   wyłącznie jałową gazę,
   jodynę lub wodę utlenioną,
   opatrunek uciskowy z gazy, lub płótna i bandaża.   


Wstecz