Pytanie 1

Ten znak jest:

A obowiązujący dla rowerzystów na jezdni,
B tylko dla rowerów jednośladowych,
C tylko dla rowerów wielośladowych,


Pytanie 2

Ten znak oznacza zakaz:

A skrętu w lewo oraz zawracania,
B skrętu w lewo, ale nie zabrania zawracania,
C skrętu w prawo.


Pytanie 3

Ten znak oznacza:

A konieczność zatrzymania się przed zwężeniem dróg w każdym przypadku,
B wjazd na drogę o dwóch kierunkach ruchu,
C pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka na zwężeniu dróg.


Pytanie 4

Ten znak:

A zakazuje ruchu w obu kierunkach,
B zakazuje wejścia kolumnie pieszych,
C oznacza obowiązek zatrzymania się do kontroli,


Pytanie 5

Ten znak oznacza:

A część drogi, gdzie obowiązuje zakaz ruchu pieszych,
B że ulica jest zamknięta dla ruchu z obu stron,
C zakaz wjazdu od strony umieszczenia tego znaku,


Pytanie 6

Ten znak:

A odwołuje (jak każdy inny) najbliższe skrzyżowanie,
B oznacza wjazd do strefy zamieszkania,
C oznacza wjazd do strefy ograniczonej prędkości.


Pytanie 7

Zakaz ruchu pieszych obowiązuje:

A po obu stronach drogi,
B również rowerzystów, aż do ukończenia 12 roku życia,
C po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony.

Pytanie 8

Ten znak:

A każe ustąpić pierwszeństwa przejazdu,
B zakazuje wjazdu na skrzyżowanie bez postoju,
C zakazuje wjazdu na skrzyżowanie przed innymi - trzeba wszystkich przepuścić,


Pytanie 9

Widoczny przed przejazdem kolejowym znak oznacza:

A obowiązek zatrzymania się najpóźniej przed znakiem,
B że zanim przejedziesz przez przejazd, musisz sprawdzić czy nie nadjeżdża pociąg,
C że musisz zsiąść z roweru i przeprowadzić go przez przejazd.


Pytanie 10

Po minięciu tego znaku:

A nie wolno przekraczać prędkości wskazanej na znaku,
B nie wolno jechać mniej niż prędkość wskazana na znaku,
C wolno chwilowo przekroczyć podaną prędkość, na przykład podczas wyprzedzania.