Pytanie 1

Ten znak oznacza, że:

A w obszarze zabudowanym przejście dla pieszych będzie w odległości do 100 metrów od znaku,
B poza obszarem zabudowanym przejście dla pieszych jest bezpośrednio obok znaku,
C wkrótce jezdnia przecinać się będzie ze ścieżką dla pieszych.


Pytanie 2

Widząc ten znak, rowerzysta:

A musi zawsze zatrzymać się przed zwężeniem dróg,
B musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z przeciwka,
C wjeżdża na drogę dwujezdniową.


Pytanie 3

Ten znak:

A zabrania zawracania,
B zezwala rowerzystom na poruszanie się wyłącznie po poboczu,
C pozwala na poruszanie się na rowerze jedynie w przypadku, gdy rowerzysta ma prawo jazdy.


Pytanie 4

Ten znak wskazuje kierującemu że:

A nie może wjechać na skrzyżowanie bez uprzedniego postoju,
B musi zawsze zatrzymać się się przed znakiem,
C ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa przejazdu.


Pytanie 5

Ten znak:

A zabrania zawracania na skrzyżowaniu,
B nakazuje jazdę prosto i w prawo za znakiem,
C nakazuje skręcenie w prawo jeszcze przed znakiem

Pytanie 6

W tej sytuacji, kierujący jest informowany:

A o tym, że w odległości najwyżej 100 metrów znajduje sie wyznaczone przejście dla pieszych,
B o przecinającej jezdnię ścieżce dla pieszych,
C o konieczności zachowania szczególnej ostrożności.


Pytanie 7

Ten znak zakazuje:

A całkowicie ruchu pieszych na całej szerokości drogi,
B wjazdu na drogę dziecka poruszającego się na rowerze, w wieku do ośmiu lat,
C ruchu pieszych, ale tylko na jezdni.


Pytanie 8

Kiedy kierujący wjeżdża na skrzyżowanie oznakowane w ten sposób, to wie, że:

A wolno wyprzedzać na takim skrzyżowaniu,
B ma pierwszeństwo przed pojazdami, które już są na rondzie,
C musi ustąpić pierwszeństwa tramwajowi, ale tylko wtedy, kiedy tramwaj zjeżdża ze skrzyżowania.


Pytanie 9

Po minięciu takiego znaku:

A można skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B należy jechać na wprost, jeśli znak jest umieszczony poza obszarem zabudowanym,
C nie wolno wymijać pojazdów silnikowych.


Pytanie 10

Ten znak wskazuje, że:

A piesi i rowerzyści mogą poruszać się całą szerokością wyznaczonej ścieżki,
B piesi mogą poruszać się taką ścieżką, ale pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa rowerzystom,
C piesi powinni poruszać się po prawej, a rowerzyści po lewej stronie ścieżki.