Pytanie 1

Ten znak oznacza dla rowerzysty, że:

A piesi mają pierwszeństwo na całej szerokości ścieżki,
B piesi powinni poruszać się wyznaczoną częścią drogi,
C to on ma pierwszeństwo przed pieszymi.


Pytanie 2

Ten znak wskazuje, że kierujący:

A może, z zachowaniem szczególnej ostrożności zawrócić na tak oznakowanym odcinku drogi,
B ma zakaz wyprzedzania innych pojazdów,
C nie może cofać.


Pytanie 3

Ten znak informuje, że:

A kończy się właśnie droga jednokierunkowa,
B kierujący zbliża się do zwężenia dróg,
C wymijanie na odcinku 100 metrów jest zabronione.


Pytanie 4

Ten znak oznacza dla kierującego, że:

A nie wolno mu skręcić w lewo na skrzyżowaniu, ale może zawrócić,
B zakaz obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu,
C nie wolno skręcić w lewo od miejsca ustawienia znaku, aż do najbliższego skrzyżowania włącznie.


Pytanie 5

Ten znak:

A wskazuje na pierwszeństwo przejazdu przez skrzyżowanie,
B zobowiązuje kierującego do zatrzymania się przed skrzyżowaniem,
C oznacza konieczność ustąpienia pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą główną.

Pytanie 6

Ten znak:

A oznacza, że nie wolno na tak oznaczonej ulicy zawracać,
B nakazuje jazdę prosto przez skrzyżowanie,
C zakazuje skręcać w prawo na skrzyżowaniu.


Pytanie 7

Kierujący, który widzi ten znak przed sobą:

A musi skręcić w lewo jeszcze przed znakiem,
B może zawrócić,
C powinien skręcić w lewo zaraz po minięciu znaku.


Pytanie 8

Ten znak:

A oznacza zakaz ruchu wszelkich pojazdów na takiej ulicy,
B oznacza, że piesi mają zakaz poruszania się tą ulicą,
C odwołuje wszystkie zakazy.


Pytanie 9

Ten znak zakazuje:

A wjazdu rowerem jedno i wielośladowym,
B ruchu wyłącznie rowerom jednośladowym,
C ruchu rowerem po jezdni, ale dopuszcza jazdę po poboczu, pod warunkiem, że jego szerokość przekracza 1,5 metra.


Pytanie 10

Widząc ten znak, kieujący wie, że zbliża się do:

A zabudowań gospodarskich,
B obszaru zabudowanego,
C przejazdu kolejowego.