Pytanie 1

Ten znak:

A oznacza przejazd dla rowerzystów,
B to ścieżka dla rowerów,
C obowiązuje kierujących rowerami jedno i wielośladowymi.


Pytanie 2

Ten znak oznacza:

A ślepą uliczkę,
B zakaz ruchu w obu kierunkach,
C że wjazd na drogę od strony umieszczenia znaku jest zabroniony.


Pytanie 3

Ten znak ostrzegawczy oznacza dla kierującego, że:

A dojedzie za chwilę do wyznaczonego przejścia dla pieszych,
B tuż obok znaku jest namalowane przejście dla pieszych (tzw. zebra),
C musi uważać, bo tor jego jazdy przetnie się za chwilę ze ścieżką dla pieszych.


Pytanie 4

Znak widoczny obok, oznacza dla rowerzysty:

A konieczność ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pojazdom silnikowym na skrzyżowaniu,
B zakaz wjazdu za znak,
C konieczność zachowania szczególnej ostrożności.


Pytanie 5

Widząc ten znak, kierujący powinien wiedzieć, że:

A wjeżdża właśnie na drogę jednokierunkową,
B powinien przejechać na wprost przez skrzyżowanie,
C ma pierwszeństwo przejazdu na najbliższym skrzyżowaniu.

Pytanie 6

Kiedy miniesz ten znak, to:

A jesteś włączającym się do ruchu,
B nie możesz przekroczyć prędkości 20 km/h,
C musisz ustępować pieszym, nawet jeśli chodzą po jezdni.


Pytanie 7

Po minięciu tego znaku, kierującemu nie wolno:

A zawrócić na skrzyżowaniu,
B skręcić w prawo na skrzyżowaniu,
C wymijać się z innym pojazdem.


Pytanie 8

Ten znak informuje kierującego o:

A konieczności włączenia świateł zewnętrznych pojazdu,
B zakazie wyprzedzania w tunelu,
C obustronnym zwężeniu dróg.


Pytanie 9

Po minięciu tego znaku, kierujący:

A musi przepuścić pojazdy jadące drogą główną,
B ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniu,
C powinien zachować wzmożoną uwagę.


Pytanie 10

Ten znak oznacza dla kierującego, że:

A nie wolno mu skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
B po minięciu tego znaku, nie może zawrócić tylko na najbliższym skrzyżowaniu,
C może przejechać na wprost przez skrzyżowanie.