tabliczka wskazuj±ca, że za przejazd drog± 
pobierana jest opłata


T-28  Tabliczka wskazuj±ca, że za przejazd drog± pobierana jest opłata