pojazdy z materiałami, które mog± skazić wodę


T-23j  Tabliczka wskazuj±ca pojazdy z materiałami, które mog± skazić wodę