pojazdy z materiałami niebezpiecznymi


T-23h  Tabliczka wskazująca pojazdy z materiałami niebezpiecznymi