samochody ciężarowe


T-23b  Tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe