D-34a  Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znak podaje nazwę stacji i częstotliwości fal, na jakich są nadawane informacje o ruchu drogowym.