D-26c  Toaleta publiczna

Jeśli w dolnej części tarczy tego znaku będzie umieszczony napis BUS, oznacza to, że toaleta ta jest przystosowana do opróżniania toalet zainstalowanych w autobusach lub przyczepach kempingowych.