D-18b  Parking zadaszony

Znak oznacza miejsce przeznaczone do postoju pojazdów znajdujące się w budynku lub pod wiatą.