C-18  Nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych

Znak oznacza, że na drodze, na której znak został umieszczony, kierujący pojazdem silnikowym obowiązany jest stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych.
Umieszczona pod znakiem tabliczka z narysowanym symbolem pojazdu oznacza, że znak dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.