Znaki informacyjne


1. Ten znak informuje, że:
poruszając się tą drogą, masz pierwszeństwo przejazdu,
trzeba ustąpić pierwszeństwa na skrzyżowaniu,
należy włączyć oświetlenie roweru.


2. Ten znak:
nakazuje jazdę prosto na najbliższym skrzyżowaniu,
informuje, że odtąd droga biegnie prosto,
informuje o początku drogi jednokierunkowej.


3. Ten znak oznacza:
że rozpoczyna się odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym,
koniec drogi jednokierunkowej - odtąd zaczyna się droga o dwóch kierunkach ruchu,
pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi dla widzącego ten znak.


4. Ten znak:
ostrzega kierującego o przejściu dla pieszych,
informuje, że obok, na jezdni jest wymalowane przejście tzw. popularna "zebra",
informuje, że w odległości 10-20 metrów od niego jest wyznaczone na jezdni miejsce przejścia dla pieszych.


5. Ten znak oznacza:
że rowery mają zakaz wjazdu na drogę oznaczoną w ten sposób,
przejście nadziemne dla pieszych,
że wkrótce dojedziemy do mostu, gdzie istnieje ograniczenie wysokości dla pojazdów.


6. Ten znak oznacza:
rozwidlenie dróg,
początek pasa ruchu dla autobusów,
początek pasa ruchu powolnego.


7. Znak informuje, że:
dojeżdżamy do zabytkowego zamku,
zbliżamy się do tunelu i trzeba włączyć światła zewnętrzne pojazdu,
dojeżdżamy do miejsca, gdzie wolno będzie zawrócić.


8. Znak informuje, że po jego minięciu:
istnieje zakaz zatrzymywania się poza wyznaczonymi miejscami,
piesi mają zakaz wchodzenia na jezdnię,
obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.


9. Ten znak oznacza:
wjazd do zabytkowej części miasta,
obszar zabudowany,
strefę zamieszkania.


10. Ten znak:
oznacza ścieżkę dla rowerzystów,
ostrzega o przejeździe dla rowerzystów,
informuje o miejscu przeznaczonym do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.  REKLAMY

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!