Pojęcia ogólne część 2


1. Rower to pojazd:
jednośladowy lub wielośladowy,
który nie może być wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny,
wyłącznie jednośladowy.


2. Za pieszego nie uważa się:
policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu,
osobę w wieku do 10 lat, kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej,
osobę jadącą po chodniku na deskorolce.


3. Droga, to wydzielony pas terenu:
przeznaczony wyłącznie do ruchu lub postoju pojazdów,
gdzie zawsze znajduje się wydzielony chodnik dla pieszych,
po którym mogą poruszać się rowerzyści.

rysunek rowerzysty

4. Droga twarda, to droga z jezdnią o nawierzchni która może być wykonana:
z betonu,
wyłącznie z asfaltu,
z kamienia, o długości co najmniej 15 metrów.


5. Pojazd uprzywilejowany to taki pojazd który:
jest wyposażony w żółte światło błyskowe,
wysyła sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł błyskowych i sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie,
zawsze porusza się w kolumnie.


6. Autostrada to droga:
na której nie ma skrzyżowań,
jedno lub dwujezdniowa,
gdzie rowerzysta może poruszać się wyłącznie po poboczu.


7. Wymijanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu:
poruszającego się w przeciwnym kierunku,
który jest nieruchomy,
poruszającego się w tym samym kierunku.


8. Rowerzyści mogą poruszać się po chodniku:
zawsze, w każdej sytuacji,
o ile występują niekorzystne dla nich warunki pogodowe,
i jeśli mają poniżej 12 roku życia, to mają przed pieszymi pierwszeństwo.


9. Wózek rowerowy to pojazd:
o szerokości do 0,9 metra,
o szerokości powyżej 0,9 metra,
który może być dodatkowo wyposażony w pomocniczy napęd z silnika spalinowego o pojemności do 50 cm sześciennych.


10. Zatrzymanie pojazdu, to jego unieruchomienie:
na czas nie dłuższy niż 1 minuta,
niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego na dowolnie długi czas,
najwyżej na 5 minut, nawet jeśli wynika to z warunków ruchu.


REKLAMY

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!

wstecz