Pojęcia ogólne część 1


1. Chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu:
pieszych i rowerzystów,
pieszych,
wszystkich uczestników ruchu drogowego.


2. Droga ekspresowa, to droga jednojezdniowa lub dwujezdniowa:
na której nie występują żadne skrzyżowania,
na której zabronione jest wymijanie,
po której ruch rowerów jest zabroniony.


3. Śluza dla rowerów to:
wydzielona część parkingu,
specjalny przejazd dla rowerzystów wzdrążony pod skrzyżowaniem,
wydzielona część jezdni na wlocie skrzyżowania.

w kasku BRD

4. Pas ruchu dla rowerów to:
inna nazwa ścieżki dla rowerzystów,
część jezdni przeznaczona dla ruchu rowerów w jednym kierunku, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi,
miejsce służące rowerzystom jako parking, usytuowane wzdłuż jezdni.


5. Za pieszego uważa się osobę:
w wieku powyżej 10 lat, jadącą na rowerze po chodniku,
poruszającą się w wózku inwalidzkim,
znajdującą się w zaparkowanym na chodniku samochodzie.


6. Ruch kierowany to ruch otwierany i zamykany:
za pomocą sygnalizacji świetlnej,
za pomocą znaków drogowych i przepisów zawartych w Kodeksie Ruchu Drogowego,
wyłącznie przez uprawnioną osobę.


7. Wyprzedzanie to przejeżdżanie (przechodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu:
który jest nieruchomy,
poruszającego się w przeciwnym kierunku,
poruszającego się w tym samym kierunku.


8. Strefa zamieszkania to obszar:
na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego,
na którym obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h,
wydzielony w mieście, gdzie obowiązuje płatna strefa parkowania.


9. Skrzyżowanie to:
przecięcie się na różnych poziomach dróg mających jezdnię,
połączenie lub rozwidlenie dróg,
rozwidlenie drogi twardej z drogą gruntową.


10. Kierowca to osoba, która:
kieruje ruchem na skrzyżowaniu,
kieruje pojazdem,
znajduje się w pojeździe.REKLAMY

Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!

wstecz