Ruch motorowerówJest to test jednej odpowiedzi. Po udzieleniu wszystkich dziesięciu odpowiedzi, kliknij na przycisk na samym dole. Dowiesz się - zobaczysz słowo: Źle - na które pytania odpowiedzi były niewłaściwe i jak w procentach udało Ci się ten mini test rozwiązać.1. Motorower to pojazd:
 A) z silnikiem spalinowym o pojemności skokowej nie przekraczającej 50 cm3,
 B) do prowadzenia którego uprawniony jest każdy, kto ukończył 15 lat,
 C) którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 50 km/h.
2. Do kierowania motorowerem uprawnia:
 A) karta rowerowa,
 B) prawo jazdy kategorii AM,
 C) wyłącznie prawo jazdy kategorii A.
3. Kierujący motorowerem jest obowiązany poruszać się:
 A) po jezdni,
 B) po poboczu,
 C) po ścieżkach dla rowerzystów.
4. Kierującemu motorowerem zezwala się na:
 A) jazdę w obszarze zabudowanym bez kasku ochronnego,
 B) wyprzedzanie rowerzystów na przejściu dla pieszych,
 C) wymijanie innego uczestnika ruchu na zakręcie oznaczonym znakiem ostrzegawczym.
5. Kierującemu motorowerem, na drodze przeznaczonej tylko dla rowerów:
 A) poruszać się nie wolno,
 B) zabrania się przekraczania prędkości 40 km/h,
 C) zabrania się przekraczania prędkości 30 km/h.
6. Kierujący motorowerem:
 A) w strefie zamieszkania może jechać bez kasku ochronnego,
 B) jadąc w kolumnie 10 pojazdów, musi zachować odstęp 5 metrów od pojazdu poprzedzającego,
 C) powinien używać podczas jazdy świateł mijania.
7. Odległość między kolumnami motorowerów powinna wynosić:
 A) nie więcej niż 200 metrów,
 B) więcej niż 150 metrów,
 C) 100 metrów.
8. Znak B-9 zakaz wjazdu rowerów:
 A) nie dotyczy motorowerzystów,
 B) zabrania ruchu na jezdni i poboczu również motorowerom,
 C) obowiązuje motorowerzystów jedynie na jezdni.
9. Przewożenie dziecka w wieku do 7 lat na motorowerze:
 A) jest zawsze zabronione,
 B) jest dozwolone pod warunkiem, że nie zostanie przekroczona prędkość 40 km/h,
 C) jest dozwolone bez ograniczeń.
10. Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie motoroweru do ruchu jest:
 A) dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe,
 B) karta motoroweru,
 C) ubezpieczenie OC.