Manewry na drodze
17.10.2013


1. Kierującemu rowerem zabrania się:
czepiania się pojazdów,
zawracania,
wyprzedzania innych pojazdów.

2. Aby zmienić pas ruchu, kierujący rowerem:
nie musi sygnalizować wykonywania tego manewru,
powinien ten manewr sygnalizować tylko w trakcie dokonywania zmiany,
powinien odpowiednio wcześnie ten manewr zasygnalizować.

3. Rowerzysta przy wykonywaniu manewru wyprzedzania powinien w pierwszej kolejności:
znacznie zwiększyć prędkość jazdy,
wyciągnąć rękę w prawo - zasygnalizować zamiar wykonania manewru,
upewnić się, czy jest dostatecznie dużo miejsca do wykonania manewru - obejrzeć się.

czytają kodeks

4. Włączanie się do ruchu następuje:
przy wyjeżdżaniu z drogi podporządkowanej na drogę główną,
przy wyjeżdżaniu ze strefy zamieszkania na drogę,
po każdym zatrzymaniu pojazdu.

5. Jeżeli pojazd zasygnalizował zamiar skrętu w lewo, to:
można go wyprzedzić wyłącznie z jego lewej strony,
można go wyprzedzić tylko z jego prawej strony,
nie można go wyprzedzać pod żadnym pozorem.

6. Kierujący rowerem włącza się do ruchu, gdy:
wjeżdża z jezdni na chodnik,
wjeżdża na drogę z pierwszeństwem przejazdu z drogi podporządkowanej,
wyjeżdża z drogi gruntowej na drogę twardą.

7. Omijanie, to przejeżdżanie obok uczestnika ruchu drogowego:
poruszającego się w tym samym kierunku,
poruszającego się w przeciwnym kierunku,
nieruchomego lub nieruchomej przeszkody.

8. Pojazdy nie mogą się zatrzymywać:
na ulicy jednokierunkowej,
w strefie zamieszkania,
w tunelach, na mostach i wiaduktach.

9. Kierujący rowerem może zawracać na:
moście i tunelu,
skrzyżowaniu,
drodze jednokierunkowej.

10. Wyprzedzanie innych pojazdów z ich prawej strony jest:
zabronione,
zawsze dozwolone,
dozwolone tylko w określonych warunkach.  REKLAMY
Jeśli po sprawdzeniu testu, nie widzisz już pytania, to znaczy, że odpowiedź na to pytanie była poprawna!

wstecz