Test numer  8

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:
a) ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
b) zawsze zatrzymać rower,
c) jechać nie zwalniając, gdyż jest na drodze głównej.2)  Widząc ten znak, rowerzysta:
a) jest ostrzegany o wjeździe na odcinek jezdni dwukierunkowej,
b) nie może skręcić na najbliższym skrzyżowaniu,
c) powinien jechać prosto, zgodnie z kierunkiem na znaku.3)  Ten znak zabrania:
a) parkowania,
b) ruchu,
c) wjazdu.4)  Znak ten oznacza, że:
a) kierujący znajdujący się na skrzyżowaniu, ma pierwszeństwo przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie,
b) na skrzyżowaniu ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku,
c) możliwa jest zmiana kierunku jazdy.5)  Taki znak może być namalowany:
a) przed przejazdem kolejowym, przy znaku "krzyż św. Andrzeja",
b) przed przejściem dla pieszych,
c) żeby wyznaczyć miejsce parkingowe.6)  Sygnalizator S - 3 wyświetlający sygnał czerwony (w lewo) oznacza, że:
a) można skręcać w lewo,
b) można skręcać w lewo jeśli żaden pojazd nie nadjeżdża,
c) nie można skręcać w lewo.7)  Znak ten informuje o:
a) ruchu pieszych wzdłuż jezdni,
b) przejściu dla pieszych bezpośrednio za znakiem,
c) przejściu dla pieszych w odległości od 150 do 300 metrów poza obszarem zabudowanym.8)  Zakaz skrętu w lewo może być oznaczony znakiem:
a)
b)c)9)  W czasie wyprzedzania przez inny pojazd, rowerzysta jest obowiązany:
a) zjechać jak najbardziej w prawo w celu ułatwienia wyprzedzania,
b) zwiększyć prędkość jazdy,
c) zatrzymać się, aby ułatwić wyprzedzanie.10)  Zabrania się zatrzymania pojazdu:
a) na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu, oraz w odległości mniejszej niż 10 metrów od przejazdu lub skrzyżowania,
b) przy lewej krawędzi na drodze jednokierunkowej,
c) na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni.11)  Podczas wymijania kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego uczestnika ruchu, jednak nie mniejszy niż 1 metr, jeżeli jest to pojazd jednośladowy albo kolumna pieszych,
b) w razie potrzeby zmniejszyć prędkość,
c) zachować szczególną ostrożność.12)  Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
b) kierujący samochodem z numerem 3 przejedzie ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1.13)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta może przejechać równocześnie z kierującym samochodem numer 3,
b) kierujący pojazdem numer 2 ma pierwszeństwo, ponieważ jedzie prosto,
c) ostatni pojedzie rowerzysta.14)  W tej sytuacji:
a) kierujący pojazdem z numerem 1 pojedzie jako drugi,
b) pierwszeństwo ma zawsze jadący na wprost,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1.15)  Rower i wózek rowerowy może być poruszany:
a) pomocniczym silnikiem spalinowym,
b) pomocniczym napędem elektrycznym zasilanym prądem,
c) tylko siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem.16)  Rowerzysta w pierwszej kolejności powinien jechać po:
a) prawej stronie jezdni,
b) chodniku,
c) poboczu.17)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie jako:
a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.18)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
b) kierujący samochodem z numerem 2 musi ustąpić tylko pojazdowi z numerem 3,
c) kierujący pojazdem numer 3 pojedzie pierwszy, bo jest na drodze głównej.19)  Na tak oznakowanym rondzie:
a) tramwaje mogą przejechać równocześnie,
b) motorowerzysta przejedzie przed tramwajem z numerem 2,
c) tramwaj z numerem 3 musi ustąpić pierwszeństwa motorowerzyście z numerem 1.20)  Jak powinien zachować się rowerzysta, kiedy na skrzyżowaniu świeci się zielone światło, a policjant zabrania jazdy?
a) jechać dalej, ponieważ mamy zielone światło,
b) zatrzymać się, ponieważ polecenie policjanta jest ważniejsze od sygnałów świetnych i znaków drogowych,
c) zachowywać się tak jak na skrzyżowaniu równorzędnym.21)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania kolumny pieszych,
b) jazdy tuż za kolumną pieszych,
c) rozdzielania kolumny pieszych.22)  W tej sytuacji rowerzyści:
a) jadą zgodnie z przepisami ruchu drogowego,
b) jadą niezgodnie z przepisami ruchu drogowego, ponieważ utrudniają ruch,
c) powinni jechać obok jezdni.23)  W tej sytuacji:
a) kierujący samochodem nie może zawrócić na skrzyżowaniu,
b) kierujący samochodem może skręcić w lewo wyłącznie z pasa numer 1,
c) nie ma potrzeby sygnalizowania zamiaru skrętu, bo jest znak nakazu.24)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:
a) lusterko z lewej strony kierownicy,
b) co najmniej jedno tylne światło odblaskowe o kształcie innym niż trójkąt,
c) światło mijania barwy białej.25)  Kiedy piesi mogą przekraczać jezdnię poza przejściami dla pieszych?
a) na zakrętach o słabej widoczności drogi,
b) gdy odległość od przejścia jest większa niż 100 metrów,
c) tylko w strefie zamieszkania.
REKLAMY