Test numer  7

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Widząc ten znak, kierujący rowerem powinien:
a) zawsze zatrzymać rower,
b) ustąpić pierwszeństwa przejazdu jadącym drogą główną,
c) przepuścić pieszych.2)  Ten znak:
a) wyznacza miejsce przejścia pieszych,
b) ostrzega o wzmożonym ruchu pieszych,
c) ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.3)  Widząc ten znak, kierujący:
a) nie może skręcić w lewo na skrzyżowaniu,
b) nie może zawrócić na odcinku od tego znaku do skrzyżowania i na skrzyżowaniu,
c) może zawrócić przed skrzyżowaniem.4)  Taki znak oznacza:
a) nakaz jazdy na wprost przez skrzyżowanie,
b) drogę jednokierunkową,
c) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.5)  Znak ten oznacza:
a) drogę przeznaczoną do ruchu wózków rowerowych,
b) drogę lub jej część przeznaczoną do ruchu rowerów jednośladowych,
c) turystyczny szlak rowerowy.6)  Taki sygnalizator na skrzyżowaniu oznacza że:
a) dozwolone jest zawracanie,
b) jadąc w lewo możesz napotkać pojazdy, któych tor jazdy będzie się przecinał z Twoim torem jazdy,
c) nie wolno zawracać na tym skrzyżowaniu.7)  Przedstawiony znak oznacza wjazd:
a) do strefy zamieszkania,
b) na obszar zabudowany,
c) na teren objęty ochroną zabytków.8)  Wjazd w obszar, gdzie pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdami oznaczony jest znakiem:
a)
b)c)9)  Jak powinien zachować się rowerzysta podczas wyprzedzania go przez motorowerzystę?
a) zwiększyć prędkość,
b) zmniejszyć prędkość,
c) nie zwiększać prędkości.10)  Włączenie się do ruchu następuje:
a) przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków, lub przepisów ruchu drogowego,
b) przy rozpoczęciu jazdy po zakończeniu podnoszenia zapór przed przejazdem kolejowym,
c) przy ruszaniu w momencie zapalenia się zielonego światła dla naszego kierunku jazdy.11)  Przy wyprzedzaniu pojazdu jednośladowego lub kolumny pieszych bezpieczny odstęp nie może być mniejszy niż:
a) 1 metr,
b) 1,5 metra,
c) 2 metry.12)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
b) pojazdy numer 1 i 3 mogą jechać jednocześnie,
c) kierujący pojazdem numer 2 ma pierwszeństwo przejazdu.13)  W tej sytuacji:
a) rowerzysta pojedzie ostatni,
b) tramwaj z numerem 2 ma pierwszeństwo przejazdu,
c) kierujący pojazdem numer 3 musi ustąpić pierwszeństwa tylko tramwajowi.14)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:
a) 3 - 1 - 2,
b) 1 - 3 - 2,
c) 2 - 3 - 1.15)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy z jedną ręką na kierownicy,
b) wyprzedzania rowerzysty na przejeździe kolejowym,
c) wyprzedzania rowerzysty na rondzie.16)  Kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania dróg równorzędnych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa:
a) nadjeżdżającym z lewej strony,
b) wszystkim pojazdom,
c) pojazdom nadjeżdżającym z prawej strony, a pojazdom szynowym i uprzywilejowanym będącym w akcji niezależnie od tego, z której strony nadjeżdżają.17)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
a) tramwaj z numerem 2 przejedzie pierwszy bo ma zawsze pierwszeństwo,
b) jako pierwszy pojedzie rowerzysta, bo tylko on jedzie prosto,
c) kierujący pojazdem numer 3 przejedzie przed tramwajem.18)  Na skrzyżowaniu obok:
a) kolejność przejazdu to 1 - 3 - 2,
b) tramwaj z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
c) tramwaj z numerem 2 musi ustąpić pierwszeństwa tylko rowerzyście.19)  W tej sytuacji:
a) tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu,
b) kierujący samochodem z numerem 1 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.20)  Siedmiolatek jadący na rowerze może jechać:
a) samodzielnie po chodniku,
b) samodzielnie po lewej stronie jezdni,
c) po chodniku pod opieką osoby dorosłej.21)  Rowerzysta ma zakaz:
a) jazdy po chodniku w czasie złej widoczności spowodowanej mgłą lub ulewnym deszczem,
b) korzystania z jezdni, jeśli droga dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów są wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić,
c) zatrzymywania się na drodze jednokierunkowej.22)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) może jedynie skręcić w lewo,
b) skręcając w lewo musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym prosto,
c) jeśli zamierza skręcić w lewo, powinien to zasygnalizować.23)  W przedstawionej sytuacji:
a) kierujący samochodem z numerem 1 nie może skręcić na skrzyżowaniu w lewo,
b) kierujący samochodem z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 1,
c) kierujący samochodem z numerem 2 może jedynie skręcić w prawo.24)  Rower powinien być wyposażony obowiązkowo w:
a) lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu,
b) dzwonek lub inny sygnał o nieprzeraźliwym dźwięku,
c) światełka odblaskowe na szprychach obu kół.25)  Pieszy jest obowiązany korzystać:
a) tylko z chodnika,
b) tylko z drogi dla pieszych,
c) z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza.
REKLAMY