Test numer  6

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Znak ten oznacza:
a) niebezpieczny zakręt w lewo,
b) dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w lewo),
c) kilka niebezpiecznych zakrętów (pierwszy w lewo).2)  Znak ten ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści:
a) wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię, lub przez nią przejeżdżają,
b) mają pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu ,
c) mogą korzystać z całej szerokości jezdni.3)  Za tym znakiem kierujący rowerem nie może jechać:
a) tylko po jezdni,
b) tylko po poboczu,
c) po jezdni i poboczu.4)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) może jechać pod warunkiem ustępowania pierwszeństwa pieszym,
b) nie może jechać po tej drodze,
c) może korzystać z tej drogi w razie braku pobocza lub drogi dla rowerów.5)  Za tym znakiem, rowerzysta na przejeździe niestrzeżonym:
a) może przejechać przez tory po przejechaniu pociągu,
b) musi się upewnić czy po przejechaniu pociągu nie nadjeżdża inny pociąg z przeciwnego kierunku,
c) może przejechać przez tory po oddaleniu się pociągu co najmniej na jeden kilometr.6)  Przedstawiona postawa policjanta regulującego ruchem na skrzyżowaniu :
a) zakazuje rowerzyście wjazdu na skrzyżowanie,
b) jest odpowiednikiem sygnału żółtego na sygnalizatorze,
c) zezwala rowerzyście na wjazd na skrzyżowanie.7)  Znak ten oznacza:
a) drogę jednokierunkową,
b) niebezpieczny podjazd,
c) obowiązek jazdy na wprost przez skrzyżowanie.8)  Który ze znaków informuje o przejeździe dla rowerzystów?
a)
b)c)9)  Rowerzysta włącza się do ruchu, jeżeli wjeżdża:
a) z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem,
b) na jezdnię z drogi dla rowerów z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów, lub pas ruchu dla rowerów,
c) z drogi twardej na drogę gruntową.10)  Zabrania się zawracania rowerem:
a) na skrzyżowaniach,
b) na jezdniach, na których środkiem poprowadzono linię przerywaną,
c) na drodze jednokierunkowej.11)  Kierującemu rowerem zabrania się wyprzedzania innego rowerzysty jadącego po jezdni:
a) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
b) bezpośrednio przed przejściem dla pieszych, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany,
c) na zakręcie oznaczonym znakami ostrzegawczymi.12)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu samochodem z numerem 4,
b) przejedzie jako ostatni,
c) ma pierwszeństwo przejazdu przed tramwajem z numerem 3.13)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:
a) 2 - 3 - 1,
b) 3 - 2 - 1,
c) 2 - 1 - 3.14)  W tej sytuacji, na takim skrzyżowaniu:
a) pojazdy z numerem 2 i 3 mogą jechać równocześnie,
b) kierujący pojazdem numer 1 przejedzie jako ostatni,
c) kierujący pojazdem numer 3 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 1.15)  Kierujący rowerem jest obowiązany:
a) jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem,
b) dostosować prędkość jazdy tylko do znaków drogowych,
c) mieć zawsze podczas jazdy włączone światła pozycyjne.16)  Jeżeli z powodu braku pobocza piesi korzystają z jezdni, to powinni iść:
a) jeden za drugim, lewą stroną drogi i ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi,
b) w grupie nie większej niż 5 osób, prawą stroną drogi, i ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi,
c) dowolną stroną drogi, a w warunkach niedostatecznej widoczności obowiązani są ustępować pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi.17)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa obu samochodom,
b) kierujący samochodem z numerem 3 pojedzie jako drugi,
c) jako ostatni pojedzie samochód z numerem 2.18)  W tej sytuacji:
a) ostatni opuści skrzyżowanie kierujący pojazdem numer 1,
b) kolejność przejazdu to: 2 - 4 - 3 - 1,
c) kierujący samochodem z numerem 4 pojedzie jako drugi.19)  Na tym skrzyżowaniu:
a) tramwaj ma pierwszeństwo przejazdu,
b) rowerzysta z numerem 1 przejedzie jako pierwszy,
c) samochód z numerem 3 przejedzie jako ostatni.20)  Kierujący rowerem, zbliżając się do skrzyżowania równorzędnego, jest obowiązany:
a) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa tramwajowi nadjeżdżającemu z lewej strony,
b) ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony,
c) zatrzymać się.21)  Zabrania się jazdy rowerem:
a) bez trzymania obu rąk na kierownicy,
b) bez trzymania nóg na pedałach,
c) trzymając jedną ręką kierownicę podczas sygnalizowania skrętu w lewo.22)  W tej sytuacji kierujący samochodem osobowym powinien:
a) tylko użyć sygnału dźwiękowego, żeby ostrzec niewidomego,
b) przyspieszyć, żeby przejechać przed niewidomym,
c) umożliwić niewidomemu opuszczenie jezdni.23)  W widocznej na zdjęciu sytuacji:
a) rowerzystka nie może dalej jechać na rowerze,
b) kierujący samochodami osobowymi powinni ustąpić rowerzystce pierwszeństwa zgodnie z zasadą prawej strony,
c) rowerzystka jest włączającą się do ruchu.24)  Rower powinien być wyposażony obowiązkowo:
a) w lusterko wsteczne umieszczone po lewej stronie pojazdu,
b) w dwa skutecznie działające hamulce,
c) z tyłu w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.25)  Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku autobusowym lub tramwajowym łączy się z przejściem dla pieszych, to:
a) przechodzenie do i z przystanku jest dozwolone tylko po tym przejściu,
b) pieszy, mimo to może przejść do i z przystanku w dowolnym miejscu, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności i ustępowania pierwszeństwa pojazdom,
c) pieszy może przejść do i z przystanku poza przejściem, jeżeli wysepka nie ma barierek zabezpieczających.
REKLAMY