Test numer  5

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Ten znak ostrzega przed:
a) przejazdem kolejowym bez zapór,
b) przejazdem przez tory tramwajowe,
c) trolejbusami.2)  Ilustracja przedstawia znak:
a) droga dla rowerów,
b) droga z pierwszeństwem,
c) ustąp pierwszeństwa.3)  Ten znak:
a) zabrania zawracania,
b) obowiązuje od miejsca jego ustawienia, do najbliższego skrzyżowania włącznie,
c) zakazuje skrętu w lewo, ale nie dotyczy rowerzystów.4)  Ilustracja przedstawia znak:
a) droga jednokierunkowa,
b) zakaz wjazdu,
c) nakaz jazdy prosto.5)  Ilustracja przedstawia znak drogowy poziomy:
a) przejście dla pieszych,
b) przejazd rowerowy,
c) powierzchnia wyłączona z ruchu.6)  Sygnalizator S - 1 wyświetlający sygnał czerwony oznacza, że:
a) można wjechać,
b) nie można wjechać,
c) należy się rozejrzeć i dopiero wjechać.7)  Ilustracja przedstawia znak:
a) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
b) droga z pierwszeństwem,
c) ustąp pierwszeństwa.8)  Który ze znaków informuje o przejściu dla pieszych:
a)
b)c)9)  Zabrania się wyprzedzania pojazdu silnikowego jadącego po jezdni:
a) na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym,
b) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia,
c) na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym.10)  Za włączającego się do ruchu uważamy rowerzystę wjeżdżającego:
a) z jezdni na pobocze,
b) na drogę gruntową z drogi twardej,
c) na jezdnię z drogi dla rowerów, z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów.11)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
b) wyprzedzania na przejściach, na których ruch jest kierowany,
c) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.12)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:
a) 1 - 2 - 3,
b) 3 - 2 - 1,
c) 3 - 1 - 2.13)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić przechodzącemu przez jezdnię pieszemu z numerem 4,
b) przejeżdża jako drugi,
c) musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tylko kierującemu pojazdem z numerem 3.14)  Na skrzyżowaniu obok:
a) samochód z numerem 2 pojedzie jako pierwszy,
b) kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 4 - 1,
c) rowerzysta ma pierwszeństwo przejadu tylko przed pojazdem z numerem 4.15)  Rowerzysta jest obowiązany:
a) włączyć światło przed wjechaniem do tunelu,
b) mieć przy sobie kartę rowerową niezależnie od jego wieku,
c) mieć lusterko wsteczne z lewej strony kierownicy.16)  Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
b) przejeżdżania przez chodnik,
c) jazdy z jedną ręką na kierownicy.17)  Kolejność przejazdu przez tak oznakowane skrzyżowanie będzie następująca:
a) 2 i 3 - 1,
b) 2 - 1 - 3,
c) 3 - 1 - 2.18)  Na tym skrzyżowaniu:
a) pojazdy z numerem 2 i 3 mogą przejechać równocześnie,
b) rowerzysta z numerem 1 musi ustąić pierwszeństwa tylko jadącemu samochodem z numerem 2,
c) rowerzysta pojedzie ostatni.19)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1,
b) rowerzysta pojedzie przed pojazdem z numerem 3,
c) tramwaj z numerem 2 musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu samochodem z numerem 3.20)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania na drodze jednokierunkowej,
b) przejeżdżania przez chodnik,
c) przewożenia innej osoby, jeżeli rowerzysta nie ukończył 17 lat.21)  Korzystanie z chodnika przez kierującego rowerem jednośladowym jest:
a) kategorycznie zabronione,
b) dozwolone w każdym przypadku, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności, powolnej jazdy i ustępowania miejsca pieszym ,
c) dozwolone, gdy szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większa niż 50 km na godzinę, wynosi co najmniej 2 metry i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów.22)  W tej sytuacji:
a) na tak oznakowanym skrzyżowaniu wolno jest zawracać,
b) z pasa numer 1 wolno jechać na wprost i warunkowo eównież w prawo,
c) z pasa numer 1 zabronione jest zawracanie.23)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) powinien jechać po prawej stronie jezdni,
b) jedzie po przejeździe dla rowerzystów,
c) naruszył przepisy ruchu drogowego, ponieważ powinien prowadzić rower po przejściu dla pieszych.24)  Rower powinien być obowiązkowo wyposażony w:
a) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
b) boczne światło odblaskowe barwy białej lub pomarańczowej,
c) dwa skutecznie działające hamulce.25)  Pieszemu zabrania się wchodzenia na tory na przejeździe kolejowym, jeżeli:
a) podnoszenie zapór lub półzapór nie zostało zakończone,
b) za przejazdem nie ma warunków na kontynuowania ruchu,
c) opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte.
REKLAMY