Test numer  4

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Znak ten oznacza:
a) miejsce przejścia dla pieszych,
b) drogę dla pieszych,
c) przejście dla pieszych.2)  Znak ten oznacza skrzyżowanie:
a) z drogami jednokierunkowymi,
b) z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach,
c) dróg równorzędnych.3)  Ten znak oznacza:
a) zakaz wjazdu,
b) zakaz ruchu,
c) zakaz ruchu w obu kierunkach.4)  Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu na wprost,
b) nakaz jazdy prosto przez skrzyżowanie,
c) drogę jednokierunkową.5)  Ten znak wyznacza:
a) przejazd dla rowerzystów,
b) przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów,
c) miejsce postojowe.6)  Po tym sygnale wyświetli się światło:
a) czerwone,
b) zielone,
c) żółte.7)  Rowerzysta po minięciu tego znaku:
a) powinien zawrócić,
b) musi włączyć oświetlenie zewnętrzne roweru,
c) nie może wyprzedzać.8)  Który ze znaków zabrania wjazdu rowerzystom?
a)
b)c)9)  Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się przed przejściem dla pieszych w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym, jest:
a) dozwolone, jeżeli zachowamy szczególną ostrożność,
b) zabronione,
c) dozwolone, ale tylko na drogach jednokierunkowych.10)  Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu:
a) tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności,
b) tylko pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym,
c) tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod warunkiem, że nie spowoduje to zajechania drogi innym kierującym.11)  Zabrania się zawracania:
a) na skrzyżowaniach,
b) w tunelu, na moście, wiadukcie lub drodze jednokierunkowej,
c) tylko na drogach jednokierunkowych.12)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a) pojedzie dopiero na końcu,
b) ma pierwszeństwo przejazdu, bo jedzie prosto,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3.13)  Na skrzyżowaniu przedstawionym obok:
a) pojazdy z numerami 2 i 3 mogą przejechać równocześnie,
b) rowerzysta pojedzie jako drugi,
c) motorowerzysta z numerem 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.14)  Skręcający w lewo na tym skrzyżowaniu rowerzysta:
a) ustępuje tylko pojazdowi z numerem 2,
b) musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
c) przejeżdża jako drugi.15)  Rowerzysta jest obowiązany korzystać:
a) z chodnika,
b) z drogi dla pieszych,
c) z pobocza, pod warunkiem, że nie utrudni ruchu pieszych.16)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) ciągnąć kolegi na sankach zaczepionych sznurkiem do roweru,
b) jechać w kolumnie w odległości 4 metrów za poprzedzającym go rowerem,
c) jazdy w kolumnie liczącej mniej niż 10 rowerów jednośladowych.17)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta ma pierwszeństwo przejazdu,
b) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 2,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2.18)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
a) pierwszy,
b) drugi,
c) ostatni.19)  W tej sytuacji:
a) kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2,
b) pojazd numer 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 1,
c) jako pierwszy pojedzie pojazd numer 3.20)  Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy obok drugiego rowerzysty na boisku szkolnym,
b) wjeżdżania na tory, gdy zapory są podnoszone,
c) jazdy w dzień bez włączonych świateł przy dobrej przejrzystości powietrza.21)  Pieszy ma pierwszeństwo przed rowerzystą:
a) w strefie zamieszkania,
b) podczas przechodzenia przez jezdnię między skrzyżowaniami najkrótszą drogą i prostopadłą do krawędzi jezdni,
c) na drodze bez przejazdu (tzw. "ślepej ulicy").22)  Namalowana na jezdni linia oznacza:
a) powierzchnę wyłączoną z ruchu,
b) miejsce parkingowe,
c) śluzę rowerową.23)  W przedstawionej sytuacji:
a) pojazd numer 1 zmieniając pas ruchu ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2 i 3,
b) motorowerzysta z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3,
c) pojazd numer 1, chcąc zmienić pas ruchu musi ustąpić obu pojazdom.24)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:
a) lusterko boczne,
b) światła barwy żółtej samochodowej na pedałach,
c) dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.25)  Jeżeli przystanek tramwajowy znajduje się na wysepce położonej na środku jezdni i połączonej z przejściem dla pieszych, to przejście pieszych z chodnika do tego przystanku lub z powrotem jest dozwolone:
a) w dowolnym miejscu, gdy do przystanku zbliża się tramwaj,
b) tylko po przejściu dla pieszych,
c) zawsze w dowolnym miejscu, gdyż nadjeżdżające pojazdy powinny zatrzymać się i umożliwić pieszym przejście przez jezdnię.
REKLAMY