Test numer  3

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
ead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
1)  Dojeżdżając do skrzyżowania, przed którym stoi ten znak musimy ustąpić pierwszeństwa:
a) tylko nadjeżdżającym z prawej strony,
b) wszystkim jadącym drogą poprzeczną,
c) tylko jadącym prosto.2)  Widząc ten znak rowerzysta:
a) musi ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającym z prawej strony,
b) może skręcić w prawo,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z prawej strony.3)  W jakim miejscu należy zatrzymać rower, jeżeli przed skrzyżowaniem umieszczony jest ten znak?
a) w dowolnym,
b) przed znakiem,
c) przed linią ciągłą poprzeczną.4)  Znak ten oznacza:
a) zakaz jazdy z prawej strony znaku,
b) nakaz jazdy z prawej strony znaku,
c) nakaz jazdy z lewej strony znaku.5)  Sygnał ten oznacza:
a) zakaz wjazdu motorowerem za sygnalizator,
b) zakaz wjazdu rowerem za sygnalizator,
c) zezwolenie na wjazd rowerem za sygnalizator.6)  Ten znak poziomy oznacza dla kierującego:
a) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa przejazdu, co wynika ze wskazań znaku pionowego A-7,
b) że zawsze musi zatrzymać się przed wjazdem na skrzyżowanie,
c) linię przystankową.7)  Ten znak oznacza:
a) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
c) odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym.8)  Która postawa policjanta jest odpowiednikiem światła czerwonego z żółtym na sygnalizatorze?
a)
b)c)9)  Za włączającego się do ruchu uważamy rowerzystę:
a) wyjeżdżającego ze strefy zamieszkania,
b) wjeżdżającego do strefy zamieszkania,
c) wjeżdżającego na skrzyżowanie po zmianie sygnału świetlnego na zielony.10)  Wyprzedzanie rowerzysty, który sygnalizuje zamiar skrętu w lewo, może odbywać się:
a) z dowolnej strony,
b) tylko z jego prawej strony,
c) tylko z jego lewej strony.11)  Zabrania się zawracania:
a) na skrzyżowaniach równorzędnych,
b) na moście,
c) na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym.12)  Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy, bo jedzie na wprost,
b) kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
c) pojazd z numerem 3 musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście.13)  Na widocznym obok skrzyżowaniu:
a) pojazd numer 1 przejedzie jako pierwszy,
b) pojazdy numer 2 i 3 mogą pojechać równocześnie,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.14)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta pojedzie jako:
a) pierwszy,
b) drugi,
c) trzeci.15)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) czepiania się podczas jazdy innego roweru,
b) wyprzedzania pieszego na drodze bez chodnika,
c) wyprzedzania pieszego na drodze bez pobocza.16)  Ile najwięcej rowerów jednośladowych może jechać w zorganizowanej kolumnie?
a) 5,
b) 10,
c) 15.17)  Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie przed pojazdem z numerem 3,
b) samochód z numerem 2 pojedzie jako drugi,
c) kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2.18)  Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu jest następująca:
a) 3 - 1 - 2 - 4,
b) 1 - 4 - 3 - 2,
c) 3 - 1 - 4 - 2.19)  W tej sytuacji, na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta pojedzie jako drugi,
b) pojazd numer 2 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 3,
c) pojazd numer 3 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi numer 2.20)  Kierujący rowerem jest obowiązany:
a) zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego go rowerzysty,
b) trzymać zawsze obie ręce na kierownicy,
c) jechać nie dalej jak 1 metr od krawędzi jezdni.21)  Kierujący rowerem w wieku 17 lat w czasie jazdy musi mieć przy sobie:
a) tymczasowy dowód osobisty,
b) kartę rowerową lub prawo jazdy,
c) nie musi mieć żadnych dokumentów.22)  W tej sytuacji rowerzysta, widząc ten znak:
a) jest na drodze głównej,
b) może nie sygnalizować zamiaru skrętu w lewo,
c) nie może jechać prosto.23)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) musi zmienić pas ruchu przy omijaniu przeszkody,
b) ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa ciężarówce,
c) na zwężeniu ma pierwszeństwo przejazdu.24)  Obowiązkowym wyposażeniem roweru jest światło:
a) odblaskowe barwy białej o kształcie innym niż kwadrat, umieszczone z przodu roweru,
b) odblaskowe żółte umieszczone w pedałach roweru,
c) odblaskowe barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt, umieszczone z tyłu roweru.25)  Pieszemu zabrania się:
a) przechodzenia przez jezdnię w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu,
b) zwalniania kroku lub zatrzymywania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko,
c) w strefie zamieszkania chodzenia po jezdni, jeżeli jadą po niej pojazdy samochodowe.
REKLAMY