Test numer  2

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


1)  Tym znakiem rowerzysta jest ostrzeżony o:
a) drodze dla rowerów,
b) możliwości napotkania kolumny rowerzystów,
c) przejeździe dla rowerzystów.2)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) może jechać dalej bez zwracania uwagi na stan drogi, ponieważ znak ten dotyczy tylko pojazdów samochodowych,
b) powinien zachować szczególną ostrożność i miarę potrzeby zejść z roweru i prowadzić go przez oszroniony odcinek drogi,
c) nie może jechać dalej.3)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) nie może skręcić w lewo,
b) nie może zawrócić,
c) może jechać tylko prosto.4)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) musi zawrócić,
b) może jechać tą drogą,
c) nie może jechać tą drogą .5)  Znak ten oznacza:
a) nakaz jazdy prosto lub w lewo,
b) zakaz jazdy prosto lub w lewo,
c) wskazuje dozwolone kierunki na pasie ruchu zgodnie ze strzałkami umieszczonymi na znaku.6)  Kolejnym wyświetlanym sygnałem na sygnalizatorze będzie teraz światło:
a) zielone,
b) czerwone z żółtym,
c) czerwone.7)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) na najbliższym skrzyżowaniu jest włączającym się do ruchu,
b) nie może przekroczyć prędkości 20 km/h,
c) wjeżdża do strefy zamieszkania.8)  Króry z poniższych znaków nie należy do grupy znaków ostrzegawczych?
a)
b)c)9)  Pojazd szynowy może być wyprzedzany:
a) tylko z prawej strony bez żadnych wyjątków,
b) z dowolnej strony na jezdni dwukierunkowej,
c) tylko z prawej strony, chyba że położenie torów uniemożliwia takie wyprzedzanie lub wyprzedzanie odbywa się na jezdni jednokierunkowej.10)  Widząc autobus wyjeżdżający z zajezdni na drogę, kierujący rowerem::
a) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi bez względu na to, z której strony wyjeżdża,
b) powinien ustąpić pierwszeństwa autobusowi, jeżeli wjeżdża z prawej strony,
c) może pojechać przed nim, gdyż autobus włącza się do ruchu .11)  Rowerzysta wjeżdżający na pobocze z parkingu ustępuje pierwszeństwa:
a) wszystkim pieszym i kierującym poruszającym się poboczem ,
b) tylko motorowerom,
c) tylko osobom pieszym i rowerzystom.12)  Na tym skrzyżowaniu rowerzysta z numerem 1:
a) musi ustąpić wszystkim, włącznie z pieszym,
b) ma pierwszeństwo przed pieszym,
c) musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi z numerem 3.13)  Na skrzyżowaniu obok, rowerzysta z numerem 1:
a) przejeżdża pierwszy,
b) przejeżdża ostatni,
c) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3.14)  W tej sytuacji:
a) kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3,
b) rowerzysta przejeżdża ostatni,
c) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.15)  Jeżeli krawędź jezdni oznaczona jest linią przerywaną, to:
a) dopuszcza się postój pojazdu na poboczu,
b) zabrania się zatrzymania pojazdu na jezdni i poboczu,
c) dopuszcza się postój pojazdu na jezdni.16)  Pieszy:
a) w strefie zamieszkania, może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami,
b) w wieku tylko do 12 lat poza terenem zabudowania po zmierzchu, zobowiązany jest nosić elementy odblaskowe w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu,
c) idący po poboczu lub jezdni jest zobowiązany korzystać tylko z prawej strony jezdni.17)  Kierujący rowerem na tym skrzyżowaniu:
a) przejedzie jako pierwszy,
b) musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3,
c) przejedzie ostatni.18)  Na tym skrzyżowaniu kolejność przejazdu jest następująca:
a) 2 i 3 - 1,
b) 3 - 2 - 1,
c) 3 - 1 - 2.19)  W tej sytuacji jako ostatni opuści skrzyżowanie pojazd z numerem:
a) 1,
b) 4,
c) 2.20)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy za pojazdem zaprzęgowym,
b) jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach ,
c) wyprzedzania na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.21)  Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a) nie ma obok drogi dla rowerów,
b) po jezdni jeżdżą samochody ciężarowe z prędkością przekraczającą 50 km/h,
c) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10, kierującą rowerem.22)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) nie ma obowiązku zatrzymywania się, jeżeli zapory nie zostały opuszczone,
b) powinien zatrzymać się najpierw przy znaku STOP, a potem jeszcze raz przy "Krzyżu św. Andrzeja",
c) ma obowiązek zatrzymać pojazd przed namalowaną na jezdni linią poziomą.23)  W przedstawionej sytuacji:
a) kierujący pojazdem numer 2 ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
b) rowerzysta będzący na przejeździe dla rowerów ma pierwszeństwo przed pojazdami numer 1 i 2.,
c) tylko kierujący pojazdem numer 1 ma pierwszeństwo przed rowerzystą.24)  Rower powinien być wyposażony obowiązkowo:
a) w co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
b) w kierunkowskazy,
c) w światła barwy żółtej samochodowej na pedałach.25)  Jeżeli wysepka dla pasażerów na przystanku komunikacji publicznej łączy się z przejściem dla pieszych, przechodzenie do przystanku i z przystanku jest dozwolone:
a) tylko po tym przejściu,
b) w dowolny bezpieczny sposób,
c) tylko po przejściach nadziemnych dla pieszych.