Test numer  15

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Odległość tego znaku od przejścia dla pieszych na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h, wynosi:
a) do 100 metrów,
b) od 150 do 300 metrów,
c) ponad 300 metrów.2)  Za tym znakiem, rowerzysta na najbliższym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić rowerzyście wjeżdżającemu z lewej strony,
b) może skręcić w lewo,
c) ma pierwszeństwo przed rowerzystą wjeżdżającym z lewej strony.3)  Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu rowerów,
b) rowerzyści,
c) drogę dla rowerów.4)  Za tym znakiem pierwszeństwo mają pojazdy:
a) które znajdują się na rondzie,
b) mające lewą stronę wolną,
c) wjeżdżające na rondo.5)  Jeżeli na jezdni, w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, umieszczone są znaki poziome barwy białej i żółtej, oznakowanie barwą:
a) białą ma zastosowanie w pierwszej kolejności przed oznakowaniem barwą żółtą,
b) żółtą obowiązuje przed oznakowaniem barwą białą,
c) żółtą służy tylko pojazdom obsługującym roboty drogowe i nie ma zastosowania wobec innych pojazdów.6)  Dojeżdżasz do skrzyżowania i widzisz taki sygnał świetlny:
a) jest to równoznaczne z policjantem stojącym do Ciebie bokiem z podniesioną ręką,
b) następny będzie kolor czerwony,
c) co oznacza, że za chwilę będziesz mógł wjechać na skrzyżowanie.7)  Znak ten oznacza:
a) przejście dla pieszych,
b) drogę dla dorosłych,
c) drogę dla dzieci.8)  Który znak nie obowiązuje rowerzysty jadącego rowerem wielośladowym?
a)
b)c)9)  Przejeżdżanie obok innego rowerzysty jadącego w tym samym kierunku co Ty tylko wolniej, to:
a) wyprzedzanie,
b) wymijanie,
c) omijanie.10)  Za włączającego się do ruchu uważamy rowerzystę wjeżdżającego:
a) na jezdnię z pobocza lub innej części drogi, z pasa ruchu dla pojazdów powolnych,
b) z jezdni na pobocze,
c) na drogę polną z drogi twardej.11)  Zabrania się postoju roweru:
a) na chodniku, gdy dla pieszych pozostaje 2 metry szerokości tego chodnika,
b) przed słupkiem wskaźnikowym z dwiema kreskami przed przejazdem kolejowym,
c) w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu, lub utrudniających wyjazd tego pojazdu.12)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 4,
b) musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu pojazdem z numerem 2,
c) przejeżdża jako pierwszy.13)  Na skrzyżowaniu obok:
a) rowerzysta przejedzie ostatni,
b) kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
c) kierujący samochodem z numerem 2 jest na drodze głównej.14)  W takiej sytuacji, kolejność przejazdu jest następująca:
a) 1 - 2 - 3,
b) 1 - 3 - 2,
c) 3 - 2 - 1.15)  Ilu rowerzystów może jechać w zorganizowanej kolumnie rowerów jednośladowych?
a) dowolna ilość, pod warunkiem, że długość kolumny nie przekracza 50 metrów,
b) nie więcej niż 15,
c) 20.16)  Szczególną ostrożność należy zachować przy:
a) cofaniu,
b) omijaniu,
c) wymijaniu.17)  Na skrzyżowaniu obok:
a) jako drugi przejedzie pojazd z numerem 3,
b) trzeci w kolejności przejedzie samochód z numerem 2,
c) ostatni przejedzie pojazd z numerem 1.18)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie jako:
a) pierwszy,
b) drugi,
c) ostatni.19)  Na tym skrzyżowaniu:
a) tramwaj musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście,
b) jako drugi pojedzie samochód z numerem 4,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 2 - 1 - 4.20)  Rowerzysta, który wjechał do śluzy dla rowerów, po zmianie świateł na zielone powinien:
a) opuścić śluzę, a następnie poruszać się tylko w tym kierunku, w którym prowadzi pas ruchu dla rowerów,
b) poczekać, aż wyprzedzą go stojące za nim pojazdy i wolno ruszyć do przodu,
c) opuścić śluzę, a następnie kontynuować jazdę w zamierzonym kierunku, zajmując miejsce na jezdni zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym.21)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) jazdy za rowerzystą w odległości nie zapewniającej bezpiecznego hamowania, gdy jadący z przodu rowerzysta zahamuje gwałtownie,
b) jazdy z jedną ręką na kierownicy,
c) jazdy w zorganizowanej kolumnie liczącej 10 rowerów jednośladowych.22)  W tej sytuacji:
a) możesz teraz wyprzedzić tramwaj,
b) możesz spodziewać się, że zza tramwaju wyjedzie rowerzysta,
c) nie wolno Ci skręcić w prawo na skrzyżowaniu.23)  W tej sytuacji, po skręceniu w prawo kierujący samochodem:
a) może zająć dowolny pas ruchu na prawej połowie jezdni,
b) może zająć każdy pas ruchu na jezdni w którą skręcił,
c) musi zawsze zająć pas numer 1.24)  Rowerzysta, którzy porusza się drogą w czasie mgły, jest obowiązany:
a) gdy nie ma pobocza, prowadzić na piechotę rower jak najbliżej krawędzi jezdni,
b) wyposażyć rower w dodatkowe światło przeciwmgłowe,
c) włączyć światła, w które rower jest wyposażony.25)  Poza przejściami dla pieszych:
a) pieszy może przechodzić przez jezdnię w każdym miejscu, jeżeli zachowa szczególną ostrożność i będzie ustępował pierwszeństwa pojazdowi,
b) pieszy może przechodzić przez jezdnię, gdy skrzyżowanie znajduje się w odległości mniejszej niż 100 metrów od wyznaczonego przejścia,
c) pieszemu nie wolno przechodzić przez jezdnię poza przejściami.
REKLAMY