Test numer  14

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "SprawdŸ". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) napotka przejazd kolejowy z zaporami,
b) napotka przejazd kolejowy bez zapór,
c) może przejechać przez tory po całkowitym podniesieniu zapór.2)  Za tym znakiem, kierujący rowerem:
a) powinien spodziewać się progu zwalniającego,
b) napotka nierówną drogę,
c) musi się zatrzymać.3)  Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez postoju, celem ustąpienia pierwszeństwa jadącym drogą z pierwszeństwem,
b) możliwość wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się, pod warunkiem ustąpienia pierwszeństwa pojazdom jadącym drogą z pierwszeństwem,
c) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem i obowiązek udzielenia pierwszeństwa pojazdom jadącym tą drogą.4)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) ma zakaz jazdy w lewo,
b) ma nakaz jazdy w lewo (skręcanie przed znakiem),
c) musi jechać z lewej strony znaku.5)  W razie zbliżania się pociągu, kierujący pojazdem powinien zatrzymać się:
a) przy tym znaku,
b) co najmniej 10 metrów przed tym znakiem,
c) nie dalej niż 10 metrów za tym znakiem.6)  Podniesienie ręki do góry przez osobę kierującą ruchem jest odpowiednikiem sygnału:
a) czerwonego i żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
b) żółtego - dla kierującego pojazdem, dla którego ruch był zamknięty,
c) żółtego - dla wszystkich kierujących.7)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym,
b) może jechać z prędkością do 20 km/h i ma obowiązek ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
c) nie może przekraczać prędkości 20 km/h i ma na jezdni pierwszeństwo przed pieszym.8)  Który znak zobowiązuje kierującego rowerem do zatrzymania pojazdu?
a)
b)c)9)  Rowerzyście zabrania się wyprzedzania traktora jadącego po jezdni:
a) na drodze, wzdłuż której nie ma pobocza,
b) jeżeli traktor ciągnie przyczepę,
c) przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia.10)  Zabrania się postoju roweru:
a) za przejazdem kolejowym na odcinku od torów do słupka z trzema kreskami,
b) przed przejazdem kolejowym na odcinku od torów do słupka z dwiema kreskami,
c) przed i za przejazdem kolejowym po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaŸnikowego z jedną kreską.11)  Szczególną ostrożność należy zachować podczas:
a) wymijania,
b) wyprzedzania,
c) omijania.12)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu:
a) musi ustąpić pieszemu przechodzącemu przez jezdnię,
b) musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z numerem 3,
c) przejeżdża jako drugi.13)  W tej sytuacji, na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta przejedzie jako pierwszy,
b) kierujący samochodem z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
c) kierujący samochodem ma pierwszeństwo przed rowerzystą.14)  Na takim skrzyżowaniu:
a) jako pierwszy przejedzie rowerzysta,
b) rowerzysta nie może skręcić w prawo,
c) kierujący samochodem z numerem 2 musi ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z numerem 3.15)  Dopuszczalna prędkość roweru, którym przewozi się dziecko w wieku do 7 lat wynosi:
a) 20 km/h,
b) 40 km/h,
c) nie jest określona w przepisach ruchu drogowego.16)  Odległość między kolumnami rowerów jednośladowych nie może być mniejsza niż:
a) 100 metrów,
b) 200 metrów,
c) 500 metrów.17)  Rowerzysta na skrzyżowaniu obok:
a) pojedzie jako pierwszy,
b) musi ustąpić tylko kierującemu samochodem z numerem 3,
c) musi zatrzymać się na chwilę, zanim wjedzie na skrzyżowanie.18)  Na skrzyżowaniu obok:
a) tramwaj przejedzie jako pierwszy,
b) rowerzysta miałby pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 2, tylko gdyby skręcał w lewo - na drodze głównej,
c) jako ostatni przejedzie pojazd z numerem 2.19)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 4   i   1 - 2 - 3,
b) kierujący pojazdem z numerem 3 musi ustąpić pierwszeństwa tylko tramwajowi,
c) rowerzysta musi ustąpić tylko kierującemu samochodem z numerem 3.20)  Rowerzysta może przejechać przez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, na którym policjant kieruje ruchem, jeżeli:
a) policjant da sygnał przejazdu dla jego kierunku ruchu,
b) zapali się zielony sygnał dla jego kierunku ruchu,
c) znajduje się na drodze oznaczonej jako droga z pierwszeństwem przejazdu.21)  Rowerzysta, dojeżdżając do przystanku tramwajowego bez wysepki, na którym stoi tramwaj, powinien:
a) zmniejszyć prędkość i ostrożnie przejechać obok tramwaju, uważając na wsiadających i wysiadających pasażerów,
b) zatrzymać rower na czas postoju tramwaju co najmniej 10 metrów od znaku wyznaczającego przystanek,
c) zatrzymać rower w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszym swobodne dojście do tramwaju i na chodnik.22)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) powinien wjechać na drogę dla rowerów, która jest po lewej stronie drogi,
b) jedzie zgodnie z przepisami, ponieważ obowiązuje ruch prawostronny,
c) jedzie za blisko prawej krawędzi jezdni.23)  W przedstawionej sytuacji obok:
a) kierujący pojazdem numer 1 nie może skręcić w lewo,
b) pierwszeństwo przejazdu ma kierujący samochodem z numerem 2,
c) o pierwszeństwie przejazdu decyduje szerokość jezdni po której poruszają się pojazdy.24)  Rower powinien być wyposażony w:
a) co najmniej dwa skutecznie działające hamulce (ręczny i nożny),
b) z przodu - w jedno światło mijania barwy białej lub żółtej selektywnej,
c) z tyłu - w co najmniej jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, które może być migające.25)  Zabrania się:
a) przechodzenia przez jezdnię w innych miejscach niż wyznaczone do tego,
b) przechodzenia przez jezdnię w odległości większej niż 100 metrów od przejścia dla pieszych,
c) przebiegania przez jezdnię na przejściu dla pieszych.
REKLAMY