Test numer  12

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Ten znak oznacza:
a) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
b) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi,
c) odcinek drogi o ruchu dwukierunkowym.2)  Znak ten oznacza:
a) ruch okrężny,
b) skrzyżowanie o ruchu okrężnym,
c) zakaz skrętu w lewo.3)  Znak ten oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania,
b) obowiązek zatrzymania się przed znakiem,
c) obowiązkowe zatrzymanie się przez kierujących tylko pojazdami wielośladowymi.4)  Znak ten oznacza nakaz jazdy rowerem:
a) wielośladowym,
b) jednośladowym,
c) obie odpowiedzi są prawidłowe.5)  Ilustracja przedstawia znak:
a) pas ruchu dla rowerów,
b) zakaz ruchu rowerów,
c) droga dla rowerów.6)  Taka postawa policjanta na skrzyżowaniu oznacza dla kierującego:
a) odpowiednik światła żółtego,
b) pozwolenie na warunkowy skręt w prawo na skrzyżowaniu,
c) że za chwilę nastąpi zmiana podawanego sygnału.7)  Ten znak pionowy oznacza, że:
a) od tego miejsca jezdnia będzie miała tylko jeden pas ruchu,
b) na skrzyżowaniu należy jechać prosto,
c) zaczyna się ulica jednokierunkowa.8)  Który znak ostrzega o przejeździe kolejowym nie wyposażonym w zapory lub półzapory:
a)
b)c)9)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania na ostrych zakrętach na jezdniach o ruchu jednokierunkowym,
b) cofania na jezdniach o ruchu jednokierunkowym,
c) wyprzedzania pojazdu na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany.10)  Rowerzysta, który wykonuje skręt lub zmienia kierunek ruchu:
a) nie musi sygnalizować manewru, jeśli skręca w prawo,
b) skręcając w lewo, po upewnieniu się, że ma wolną drogę, może wykonać manewr bez sygnalizowania,
c) zawsze obowiązany jest podać sygnał przez wyciągnięcie ręki w odpowiednim kierunku.11)  Rowerzysta zatrzymując rower na jezdni, jest obowiązany ustawić go:
a) jak najbliżej prawej krawędzi oraz równolegle do niej,
b) w dowolnej odległości od krawędzi jezdni ale równolegle do niej,
c) jak najbliżej krawędzi jezdni pod dowolnym kątem.12)  Tramwaj na skrzyżowaniu o takim kształcie:
a) niezależnie od zastosowaniego oznakowania pojedzie zawsze jako pierwszy,
b) w tej sytuacji ma pierwszeństwo przed rowerzystą,
c) musi ustąpić rowerzyście zgodnie z zasadą prawej ręki.13)  Na skrzyżowaniu obok:
a) motorowerzysta jedzie pierwszy bo jedzie na wprost,
b) kierujący pojazdem z numerem 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) kierujący pojazdem z numerem 2 pojedzie równocześnie z motorowerzystą z numerem 3.14)  Kolejność przejazdu na tym skrzyżowaniu to:
a) 3 - 2 - 1,
b) 2 - 1 - 3,
c) 3 - 1 - 2.15)  Rowerzyście zabrania się:
a) jazdy wzdłuż po przejściu dla pieszych,
b) jazdy obok drugiego rowerzysty na drodze dla rowerów,
c) zatrzymania na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni.16)  Co to jest ruch kierowany?
a) ruch nakierowany odpowiednimi strzałkami umieszczonymi na jezdni,
b) ruch otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji świetlnej albo przez uprawnioną osobę,
c) ruch według ustawionych przed skrzyżowaniem znaków.17)  Na skrzyżowaniu obok:
a) kierujący pojazdem numer 1 pojedzie ostatni,
b) kolejność przejazdu to: 2 - 3 - 1,
c) kierujący pojazdem z numerem 3 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2.18)  W tej sytuacji, przy takim oznakowaniu:
a) rowerzysta pojedzie pierwszy,
b) rowerzysta musi ustąpić pojazdowi szynowemu z numerem 2,
c) kierujący pojazdem z numerem 3 opuści skrzyżowanie jako drugi.19)  Na tym skrzyżowaniu:
a) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu pojazdem numer 2,
b) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2,
c) rowerzysta przejedzie jako pierwszy.20)  Dziecko w wieku 8 lat jadące rowerem jest:
a) pieszym,
b) kierowcą,
c) rowerzystą.21)  Co to jest jezdnia?
a) część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów,
b) utwardzona część drogi,
c) część drogi przeznaczona dla pieszych i pojazdów.22)  Za tym znakiem (koniec drogi dla rowerów) rowerzysta:
a) powinien zejść z roweru i przeprowadzić go przez jezdnię po przejściu dla pieszych,
b) może jechać dalej, bo za jezdnią jest droga dla rowerów,
c) musi zmniejszyć prędkość przejazdu po przejściu dla pieszych do 5 km/h.23)  W takiej sytuacji motorowerzysta:
a) nie może zawrócić od miejca ustawienia znaku do skrzyżowania włącznie,
b) po minięciu znaku ma całkowity zakaz skrętu w lewo,
c) może skręcić na parking.24)  Do obowiązkowego wyposażenia roweru należy:
a) lusterko wsteczne,
b) co najmniej jeden skutecznie działający hamulec,
c) światło barwy żółtej samochodowej w pedałach.25)  Pieszemu zabrania się:
a) przechodzenia przez jezdnię w miejscu o ograniczonej widoczności drogi,
b) wchodzenia na tory, gdy rozpoczęto podnoszenie zapór,
c) chodzenia w czasie mgły bez świateł odblaskowych.
REKLAMY