Test numer  11

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Znak ten ostrzega kierującego:
a) że napotka miejsce, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają,
b) że za 50 metrów na jezdnię mogą wjeżdżać rowerzyści,
c) o możliwości napotkania kolumny rowerzystów.2)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) może jechać dalej bez zwracania uwagi na stan drogi, ponieważ znak ten dotyczy tylko pojazdów samochodowych,
b) powinien zachować szczególną ostrożność i miarę potrzeby zejść z roweru i prowadzić go przez oszroniony odcinek drogi,
c) nie może jechać dalej.3)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) nie może skręcić w lewo,
b) nie może zawrócić,
c) może jechać tylko prosto.4)  Kierujący rowerem widząc ten znak:
a) powinien jechać prosto przez skrzyżowanie,
b) nie może jechać po tej drodze,
c) może skręcić w prawo na skrzyżowaniu.5)  Ta tabliczka ("Agatka") jest połączona ze znakiem:
a) nakazu "droga dla pieszych",
b) ostrzegawczym "dzieci",
c) informacyjnym "przejście dla pieszych".6)  Po tym sygnale zapali się światło:
a) żółte,
b) czerwone,
c) czerwone z żółtym.7)  Za tym znakiem rowerzysta:
a) musi ustąpić pierwszeństwa pieszym i rowerzystom na przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów,
b) ustępuje pierwszeństwa tylko pieszym,
c) ustępuje pierwszeństwa tylko rowerzystom.8)  Który znak uprzedza o występującym niebezpieczeństwie i zobowiązuje uczestnika ruchu do zachowania szczególnej ostrożności?
a)
b)c)9)  Kierujący rowerem, włączając się do ruchu jest obowiązany:
a) zachować tylko szczególną ostrożność,
b) zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub pieszemu,
c) ustąpić pierwszeństwa tylko pojazdowi z prawej strony.10)  Kierującemu rowerem zabrania się zawracania:
a) na drodze dwujezdniowej,
b) w tunelu,
c) na odcinku jezdni wzdłuż linii przystankowej.11)  Dopuszcza się wyprzedzanie na skrzyżowaniu pojazdu sygnalizującego zamiar skręcenia, pod warunkiem, że:
a) nie odbywa się to na skrzyżowaniu równorzędnym,
b) odbywa się to tylko na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym,
c) kierujący nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku przeciwnym.12)  Na tym skrzyżowaniu:
a) jako pierwszy musi ruszyć kierujący pojazdem z numerem 3,
b) kierujący pojazdem z numerem 1 pojedzie ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3.13)  W tej sytuacji, na takim skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 1 - 2 - 3,
b) jako pierwszy opuści skrzyżowanie kierujący pojazdem z numerem 3,
c) kierujący pojazdem z numerem 1 ma pierwszeństwo przejazdu.14)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kierujący pojazdem z numerem 2 pojedzie pierwszy, bo jedzie na wprost,
b) rowerzysta pojedzie ostatni,
c) rowerzysta musi ustąpić tylko kierującemu pojazdem z numerem 3.15)  Pieszy może poruszać się po drodze dla rowerów:
a) tylko wtedy, gdy nie ma chodnika lub pobocza,
b) gdy na chodniku jest bardzo duży ruch pieszych,
c) zawsze.16)  Za pieszego uważa się:
a) policjanta kierującego ruchem na skrzyżowaniu,
b) osobę w wieku 12 lat kierującą rowerem pod opieką osoby dorosłej,
c) osobę jadącą po chodniku na deskorolce.17)  Na takim skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2,
b) kierujący pojazdem z numerem 2 nie może w tym miejscu zawracać,
c) rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa kierującemu pojazdem z numerem 2.18)  Na skrzyżowaniu obok:
a) kierujący pojazdem z numerem 1 ma pierwszeństwo przejazdu,
b) jako pierwszy pojedzie tramwaj z numerem 2,
c) kolejność przejazdu to: 2 - 1 - 3.19)  W tej sytuacji:
a) jako pierwszy pojedzie pojazd z numerem 1,
b) kierujący pojazdem z numerem 3 pojedzie jako ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 1 - 3 - 2.20)  Chodnik to:
a) część jezdni, z której piesi mogą korzystać w wyjątkowych sytuacjach,
b) część drogi przeznaczona do ruchu pieszych,
c) wydzielony pas drogi przeznaczony dla postoju pojazdów.21)  Korzystanie z drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:
a) nie ma obok drogi dla rowerów,
b) po jezdni jeżdżą samochody ciężarowe z prędkością przekraczającą 50 km/h,
c) opiekuje się on osobą w wieku lat 10 kierującą rowerem.22)  W przedstawionej sytuacji:
a) nikomu nie wolno wjechać na skrzyżowanie,
b) wolno jest Ci skręcić w lewo,
c) zanim wykonasz manewr skrętu w lewo, musisz się zatrzymać przed skrzyżowaniem.23)  W tej sytuacji rowerzysta:
a) musi ustąpić pierwszeństwa pieszemu,
b) ma przed pieszym pierwszeństwo,
c) może dalej pojechać po jezdni.24)  Długość roweru wraz z przyczepą nie może przekraczać:
a) 4 metrów,
b) 3,5 metra,
c) 3 metrów.25)  Gdy na przejściu dla pieszych wyświetlany jest sygnał zielony, to pieszy:
a) może po takim przejściu przebiegać,
b) może nie zwracać uwagi na pojazdy, gdyż mają one czerwone światło,
c) zawsze musi się upewnić czy nie nadjeżdża pojazd.
REKLAMY