Test numer  10

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Znak ten oznacza:
a) skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie,
b) wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony,
c) skrzyżowanie dróg równorzędnych.2)  Znak ten oznacza:
a) drogę dla rowerów,
b) ostrzeżenie przed możliwością napotkania rowerzystów wjeżdżających na jezdnię,
c) przejazd dla rowerów.3)  Znak ten oznacza zakaz jazdy rowerem:
a) tylko po jezdni,
b) tylko po poboczu,
c) po jezdni i po poboczu.4)  Znak ten oznacza:
a) nakaz jazdy zgodnie z kierunkiem strzałek,
b) pierwszeństwo dla pojazdów jadących po rondzie,
c) zakaz jazdy w prawo.5)  Taki znak namalowany na jezdni oznacza:
a) jednokierunkowe przejście dla pieszych,
b) powierzchnę wyłączoną z ruchu,
c) miejsce parkingowe ukośnie do krawędzi jezdni.6)  Taka postawa policjanta na skrzyżowaniu:
a) wskazuje, że teraz sygnalizacja świetlna jest ważniejsza od jego wskazań,
b) jest odpowiednikiem czerwonego światła na sygnalizatorze,
c) oznacza dla wszystkich zakaz wjazdu na to skrzyżowanie.7)  Znak ten oznacza:
a) drogę z pierwszeństwem,
b) koniec drogi z pierwszeństwem,
c) ustąp pierwszeństwa przejazdu.8)  O zbliżaniu się do przejścia dla pieszych ostrzega znak:
a)
b)c)9)  Za włączającego się do ruchu uważamy rowerzystę wjeżdżającego:
a) na pobocze z drogi dla rowerów z wyjątkiem wjazdu na przejazd dla rowerzystów, lub na pas dla rowerów,
b) rozpoczynającego wjazd na skrzyżowanie po zapaleniu się zielonego światła,
c) z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem.10)  Podczas wymijania kierujący rowerem jest obowiązany:
a) nie zmieniać zajmowanego pasa ruchu,
b) zachować bezpieczny odstęp od wymijanego pojazdu lub uczestnika ruchu, a w razie potrzeby zjechać w prawo i zmniejszyć prędkość lub zatrzymać się,
c) zawsze zmniejszyć prędkość.11)  Wyprzedzając innego rowerzystę należy zachować odstęp:
a) powyżej 50 centymetrów, ale pod warunkiem, że będzie bezpieczny,
b) zawsze 2 metry,
c) bezpieczny, jednak nie mniejszy niż 1 metr.12)  Na tym skrzyżowaniu:
a) kierujący pojazdem z numerem 2 musi ustąpić tylko pojazdowi numer 4,
b) kierujący pojazdem z numerem 1 pojedzie ostatni,
c) kierujący pojazdem z numerem 3 musi ustąpić tylko pojazdowi z numerem 1.13)  Na skrzyżowaniu obok:
a) motorniczy tramwaju musi ustąpić pierwszeństwa rowerzyście,
b) rowerzysta pojedzie ostatni,
c) tramwaj pojedzie pierwszy, przed pojazdem uprzywilejowanym.14)  W tej sytuacji:
a) ostatni ze skrzyżowania zjedzie pojazd z numerem 3,
b) pojazd z numerem 1 pojedzie pierwszy, bo jedzie prosto,
c) kierujący pojazdem z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pojazdem numer 3.15)  Rowerzysta może wyjątkowo korzystać z chodnika:
a) pod warunkiem, że jedzie prawa stroną chodnika i nie utrudnia ruchu,
b) gdy brak jest drogi dla rowerów, a ulicą poruszają się samochody ciężarowe,
c) gdy między innymi brak jest drogi dla rowerów, a na jezdni jest ograniczenie prędkości do 70 km/h.16)  Kierującemu rowerem zabrania się:
a) wyprzedzania z prawej strony, gdy pojazd wyprzedzany skręca w lewo,
b) wyprzedzania na przejściach dla pieszych na skrzyżowaniach o ruchu kierowanym,
c) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych.17)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
a) kolejność przejazdu to: 4 - 2 - 3 - 1,
b) kierujący pojazdem z numerem 1 pojedzie jako trzeci,
c) pojazd z numerem 2 pojedzie jako pierwszy.18)  Rowerzysta na tym skrzyżowaniu pojedzie jako:
a) ostatni,
b) pierwszy,
c) trzeci.19)  Na tak oznakowanym skrzyżowaniu:
a) jako ostatni przejedzie pojazd z numerem 4,
b) motorowerzysta z numerem 1 pojedzie ostatni,
c) kolejność przejazdu to: 3 - 1 - 2 - 4.20)  Odległość między kolumnami rowerów jednośladowych nie może być mniejsza niż:
a) 100 metrów,
b) 200 metrów,
c) 500 metrów.21)  Nie wymaga się uprawnienia do kierowania rowerem od osoby, która ukończyła:
a) 18 lat,
b) 15 lat,
c) 13 lat.22)  W przedstawionej sytuacji:
a) masz obowiązek skręcić wyłącznie w prawo,
b) możesz jechać w dowolnym kierunku, bo Ciebie jako rowerzysty te znaki nie obowiązują,
c) możesz skręcić w lewo.23)  W tej sytuacji:
a) obaj kierujący mają obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wszystkim pieszym,
b) kierujący pojazdem z numerem 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
c) kierujący pojazdem z numerem 1 powinien ustąpić tylko pieszemu z jego prawej strony.24)  Dopuszcza się umieszczenie świateł odblaskowych barwy żółtej samochodowej:
a) z przodu wózka rowerowego,
b) z tyłu roweru,
c) na pedałach roweru.25)  Kiedy piesi mogą przekraczać jezdnię poza przejściami dla pieszych?
a) nigdy,
b) gdy odległość od przejścia jest większa niż 100 metrów,
c) tylko poza obszarem zabudowanym.
REKLAMY