Test numer  1

Zaznacz pole () przy prawidłowej odpowiedzi.
Zaznaczone odpowiedzi możesz zmienić.
Brak odpowiedzi na pytanie traktowany jest jako błąd.
UWAGA: TEST JEDNOKROTNEGO WYBORU!
Po ukończeniu rozwiązywania kliknij przycisk "Sprawdź". Żeby zaliczyć test musisz udzielić co najmniej 20 poprawnych odpowiedzi (80%).


P O W O D Z E N I A !


REKLAMY
1)  Dojeżdżając do skrzyżowania oznaczonego tym znakiem, trzeba ustąpić pierwszeństwa pojazdowi:
a) nadjeżdżającemu z lewej strony,
b) nadjeżdżającemu z prawej strony,
c) większemu.2)  Znak ten oznacza:
a) zwężenie jezdni - obustronne,
b) zwężenie jezdni - prawostronne,
c) zwężenie jezdni - lewostronne.3)  Znak ten oznacza:
a) odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym,
b) pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka,
c) pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi.4)  Znak ten:
a) nakazuje jazdę w prawo lub w lewo za znakiem,
b) nakazuje jazdę tylko w lewo za znakiem,
c) nakazuje jazdę w lewo lub w prawo przed znakiem.5)  Znak ten (w związku ze znakami pionowymi B-20 lub B-32), oznacza:
a) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się,
b) miejsce warunkowego zatrzymania pojazdu,
c) miejsce parkingowe.6)  Sygnał zielony na sygnalizatorze świetlnym oznacza:
a) zezwolenie na wjazd za sygnalizator tylko jadącym prosto przez skrzyżowanie,
b) zakaz wejścia oraz jazdy,
c) zezwolenie na wjazd za sygnalizator.7)  Znak ten oznacza:
a) koniec drogi z pierwszeństwem,
b) ustąp pierwszeństwa przejazdu,
c) drogę z pierwszeństwem.8)  Który z tych znaków oznacza drogę dla pieszych?
a)
b)c)9)  Kierującemu rowerem wolno jest wyprzedzać innego rowerzystę:
a) na drodze jednokierunkowej,
b) z jego lewej strony, kiedy sygnalizuje on zamiar skrętu w lewo,
c) na wszystkich przejściach dla pieszych.10)  Włączanie się do ruchu następuje przy wjeżdżaniu:
a) z pola na drogę gruntową,
b) na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej,
c) z drogi podporządkowanej na drogę z pierwszeństwem.11)  Zabrania się postoju:
a) na poboczu obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni,
b) przed znakiem "zakaz postoju",
c) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.12)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.13)  W tej sytuacji rowerzysta z numerem 1:
a) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
b) ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem numer 3,
c) jedzie pierwszy.14)  W tej sytuacji kolejność przejazdu jest następująca:
a) 1 - 2 - 3,
b) 2 - 1 - 3,
c) 2 - 3 - 1.15)  Kiedy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany:
a) zawsze, gdy tylko jedzie z mniejszą prędkością od naszego pojazdu,
b) poza obszarem zabudowanym,
c) tylko wtedy, gdy kierujący pojazdem uprzywilejowanym da nam odpowiedni sygnał.16)  Dziecko w wieku 11 lat idące po jezdni po zmierzchu poza terenem zabudowanym:
a) musi posiadać elementy odblaskowe widoczne dla innych uczestników ruchu,
b) powinno mieć latarkę elektryczną,
c) musi iść z opiekunem.17)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy, ponieważ jedzie prosto.18)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie ostatni,
b) ma pierwszeństwo przed pojazdem z numerem 3,
c) jedzie pierwszy.19)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) jedzie ostatni,
b) ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z numerem 2,
c) jedzie pierwszy.20)  Rowerzysta jest obowiązany:
a) jechać z prędkością bezpieczną, nie utrudniającą jazdy innym kierującym,
b) hamować w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie,
c) jechać nie dalej niż 10 cm od prawej krawędzi jezdni.21)  Dopuszczalna prędkość tandemu (roweru dwuosobowego) w strefie zamieszkania wynosi:
a) 30 km/h,
b) 20 km/h,
c) nie jest określona w prawie o ruchu drogowym.22)  W tej sytuacji:
a) kierujący pojazdem nr 2 ma pierwszeństwo przed pieszym,
b) kierujący pojazdem nr 1 może przejechać przed pieszym,
c) obaj piesi mają pierwszeństwo.23)  W tej sytuacji kierujący rowerem:
a) musi skręcić w lewo za znakiem,
b) może z zachowaniem szczególnej ostrożności skręcić w prawo,
c) może się nie zatrzymywać przed skrzyżowaniem.24)  Odblaskowe światło w rowerze nie może mieć kształtu:
a) trójkąta,
b) koła,
c) kwadratu.25)  Kiedy dozwolone jest korzystanie przez pieszych z drogi dla rowerów?
a) tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożliwości korzystania z nich,
b) nigdy,
c) tylko przy małym ruchu rowerów.
REKLAMY