Pytanie 9

Na skrzyżowaniu, które jest oznakowane w ten sposób:

A znaki drogowe mają pierwszeństwo przed sygnalizacją świetlną,
B kolejność przejazdu to: 2, 3, 1.
C rowerzysta przejedzie na samym końcu.