Pytanie 7

Na tym skrzyżowaniu:

A rowerzysta pojedzie dopiero jako drugi,
B motorowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa tylko rowerzyście,
C tramwaj z nr 3 pojedzie jako ostatni.