Pytanie 6

W tej sytuacji:

A pojazd nr 1 ustępuje pierwszeństwa przejazdu tylko pojazdowi z nr 2,
B pojazd nr 3 zjedzie jako pierwszy ze skrzyżowania,
C o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada ruchu prawostronnego.