Pytanie 4

W tej sytuacji:

A kolejność przejazdu to: 1, 4, 3, 2,
B rowerzysta ma pierwszeństwo przed pojazdem z nr 2,
C rowerzysta ma pierwszeństwo tylko przed pojazdem nr 4.