Pytanie 7

Na takim skrzyżowaniu:

A pojazd nr 2 pojedzie jako pierwszy,
B pojazd nr 1 pojedzie jako pierwszy,
C pojazd nr 3 może pojechać równocześnie z pojazdem nr 2.