Pytanie 4

Na takim skrzyżowaniu:

A rowerzysta ustępuje pierwszeństwa pojazdowi z nr 3,
B pojazd nr 2 musi zachować ostrożność,
C kolejność przejazdu to: 1, 2, 3.