Pytanie 2

Na skrzyżowaniu, które jest oznakowane w ten sposób:

A pierwszeństwo przejazdu mają pojazdy, które jadą na wprost,
B o pierwszeństwie przejazdu decyduje zasada ruchu prawostronnego,
C rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdowi z nr 3.