Pytanie 10

Na tym skrzyżowaniu:

A pojazd nr 1 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdom 4 i 2,
B jako pierwsze mają przejechać pojazdy szynowe,
C pojazd nr 3 musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nr 1.