Pytanie 8

W tej sytuacji:

A rowerzysta musi ustąpić pierwszeństwa pojazdowi z nr 3,
B kolejność przejazdu to: 1, 2, 3,
C kolejność przejazdu to 1, 3, 2.