Pytanie 7

Motorowerzysta na tym skrzyżowaniu:

A ma pierwszeństwo przejazdu, ponieważ znajduje się na drodze głównej,
B pojedzie jako drugi,
C musi ustąpić pojazdowi nr 1, ponieważ jest po jego prawej stronie.