Pytanie 6

W przedstawionej obok sytuacji:

A pojazd nr 2 ustępuje pierwszeństwa tylko pojazdowi nr 3,
B kolejność przejazdu to: 1, 3, 2,
C pojazd nr 1 wyjeżdżając z drogi gruntowej, musi ustąpić pierwszeństwa tylko tym, którzy jadą na wprost przez skrzyżowanie.