Pytanie 5

W tej sytuacji:

A motorowerzysta pojedzie jako ostatni,
B kolejność przejazdu to: 3, 1, 2,
C jako pierwszy powinien przejechać pojazd nr 2.